Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 5.6 5.9 12.0 2.7 4.6 5.0 8.2 17.8 22.9 56.9 107.5 183.9 210.8 348.4 462.7 697.4 945.9 1361 69.1
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - - - 4.6 2.2 - 3.4 24.2 14.1 25.6 0.8
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - 4.0 - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - 2.2 - - 4.0 - 5.1 0.2
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - - - 3.4 8.1 14.1 5.1 0.2
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - 2.3 - - - 4.0 - 10.2 0.2
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - 2.3 - - - 4.0 - 5.1 0.2
Matsmältningsorgan C15-26 - - 3.0 - - - 2.7 - 2.9 7.4 9.4 50.6 57.7 90.0 154.2 237.8 315.3 608.7 18.6
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - 2.3 4.6 2.2 2.9 3.4 - 4.7 40.9 0.8
  Magsäck C16 - - - - - - 2.7 - - 2.5 2.3 11.5 2.2 2.9 24.0 16.1 51.8 61.4 2.3
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - - 2.9 - 12.1 4.7 5.1 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - 2.9 - - 9.2 22.2 26.1 41.1 56.4 56.5 173.9 4.7
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - - 2.3 4.6 4.4 8.7 17.1 28.2 32.9 51.2 1.8
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lever C22 - - - - - - - - - - - 2.3 2.2 2.9 10.3 20.2 42.4 51.2 1.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 2.5 - 4.6 6.7 2.9 10.3 28.2 9.4 46.0 1.5
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 2.5 2.3 13.8 17.7 40.6 48.0 72.6 103.5 138.1 5.6
  Andra matsmältningsorgan C26 - - 3.0 - - - - - - - - - - - - 4.0 9.4 40.9 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 2.9 5.0 11.7 13.8 35.5 40.6 51.4 52.4 103.5 71.6 6.7
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - - - 4.7 - 0.0
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 2.9 5.0 11.7 13.8 33.3 40.6 51.4 48.4 98.8 71.6 6.5
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Ben C40-41 - - - - - - - 3.0 - - - - - - - - - - 0.2
Hudmelanom C43 - - - - - - - - 2.9 - - - - 8.7 3.4 16.1 4.7 10.2 0.7
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.5 0.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 2.3 - 2.9 - - - - 0.2
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - 3.0 - - - - - - - 2.3 - - 2.9 10.3 8.1 9.4 15.3 0.9
Bröst C50 - - - - - 2.5 - 11.9 5.7 22.3 42.1 41.4 31.1 69.7 58.3 120.9 103.5 148.3 13.3
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - 2.5 - - 2.9 5.0 11.7 23.0 39.9 63.9 58.3 104.8 108.2 127.9 9.1
  Livmoderhals C53 - - - - - 2.5 - - - - - 2.3 - 5.8 3.4 4.0 9.4 20.5 0.7
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - - - 2.3 6.7 17.4 20.6 32.2 28.2 40.9 2.0
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - 4.0 - - 0.0
  Äggstock C56 - - - - - - - - 2.9 2.5 7.0 16.1 26.6 31.9 20.6 52.4 51.8 40.9 4.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - 2.5 4.7 2.3 6.7 8.7 13.7 12.1 18.8 25.6 1.6
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - 7.4 4.7 6.9 17.7 11.6 10.3 40.3 56.5 61.4 3.2
  Njure C64 - - - - - - - - - - 2.3 6.9 17.7 11.6 6.9 20.2 47.1 30.7 2.2
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - 7.4 2.3 - - - 3.4 20.2 9.4 30.7 1.0
Öga C69 - 3.0 - - - - - - - - - 2.3 - - 3.4 8.1 9.4 - 0.6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - 6.0 2.7 - - 5.5 3.0 5.7 7.4 14.0 16.1 13.3 11.6 27.4 8.1 14.1 25.6 5.1
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - - - - 12.1 9.4 20.5 0.3
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - 3.4 - - - 0.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - 7.0 2.3 2.2 8.7 13.7 8.1 89.4 81.8 2.0
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 5.6 3.0 - - 4.6 - - - - 2.5 4.7 20.7 11.1 37.7 65.1 56.4 108.2 143.2 7.3
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - 2.5 - - - - - 4.0 - - 0.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - - - 2.3 11.5 4.4 5.8 24.0 12.1 51.8 56.3 2.1
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - 3.4 - - - 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - 2.3 4.4 14.5 10.3 16.1 28.2 30.7 1.4
  Leukemi C91-95 5.6 3.0 - - 4.6 - - - - - 2.3 6.9 2.2 11.6 13.7 20.2 23.5 51.2 3.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - 3.4 4.0 4.7 - 0.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - 5.8 10.3 - - 5.1 0.4
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - - - - - 4.7 - 0.0
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - 2.9 - - - - 0.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.