Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 659 91.2 2.5 2.7 1.0 2.6
Mun och svalg C00-14 17 98.8 1.2 - - -
  Läpp C00 4 100.0 - - - -
  Tunga C02 3 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 4 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 2 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 4 94.4 5.6 - - -
Matsmältningsorgan C15-26 135 91.0 0.6 4.1 1.2 3.1
  Matstrupe C15 7 100.0 - - - -
  Magsäck C16 18 98.9 - - 1.1 -
  Tunntarm C17 3 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 45 96.9 - 0.9 0.4 1.8
  Ändtarm C19-20 27 95.5 - 1.5 1.5 1.5
  Anus C21 1 75.0 - - 25.0 -
  Lever C22 11 78.2 1.8 12.7 - 7.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 66.7 - 16.7 8.3 8.3
  Bukspottkörtel C25 19 75.3 2.2 15.1 - 7.5
  Andra matsmältningsorgan C26 2 30.0 10.0 10.0 20.0 30.0
Andningsorgan C30-39 70 75.3 6.3 9.5 2.6 6.3
  Näsa, bihåla C30-31 0 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 4 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 65 74.3 6.8 9.3 2.8 6.8
  Mediastinum C38 1 - - 100.0 - -
Ben C40-41 1 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 23 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 40 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 1 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 3 100.0 - - - -
Bröst C50 0 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 217 99.3 - 0.1 0.4 0.3
  Prostata C61 208 99.2 - 0.1 0.4 0.3
  Testikel C62 6 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 3 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 54 95.2 1.1 2.2 0.4 1.1
  Njure C64 19 90.4 1.1 4.3 1.1 3.2
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 36 97.8 1.1 1.1 - -
Öga C69 1 83.3 - - 16.7 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 15 87.7 - 6.8 1.4 4.1
Sköldkörtel C73 4 95.2 - 4.8 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 1 66.7 - 33.3 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 14 69.1 4.4 11.8 2.9 11.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 63 71.6 15.3 1.9 2.6 8.6
  Hodgkin lymfom C81 4 95.0 - - - 5.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 30 98.7 - - 0.7 0.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - - 100.0 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 10 40.0 30.0 12.0 6.0 12.0
  Leukemi C91-95 12 50.8 31.1 - 1.6 16.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 8.3 50.0 - 8.3 33.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 30.0 40.0 - 5.0 25.0
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 176 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.