Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 613 88.9 3.1 3.6 1.5 3.0
Mun och svalg C00-14 11 94.7 1.8 - - 3.5
  Läpp C00 2 100.0 - - - -
  Tunga C02 2 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 4 95.2 - - - 4.8
  Spottkörtel C07-08 2 81.8 9.1 - - 9.1
  Svalg C01,C09-14 1 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 121 80.9 1.6 9.2 2.5 5.8
  Matstrupe C15 4 89.5 - 5.3 - 5.3
  Magsäck C16 11 96.4 - 1.8 1.8 -
  Tunntarm C17 3 88.2 - 11.8 - -
  Tjocktarm C18 45 92.4 - 1.8 1.3 4.5
  Ändtarm C19-20 18 95.5 - - 1.1 3.4
  Anus C21 0 100.0 - - - -
  Lever C22 7 66.7 - 25.0 - 8.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 70.0 - 20.0 - 10.0
  Bukspottkörtel C25 27 54.8 7.4 24.4 3.7 9.6
  Andra matsmältningsorgan C26 2 16.7 - 16.7 41.7 25.0
Andningsorgan C30-39 26 73.5 9.8 3.0 4.5 9.1
  Näsa, bihåla C30-31 1 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 - - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 25 73.0 10.3 2.4 4.8 9.5
  Mediastinum C38 - - - - - -
Ben C40-41 1 75.0 - - - 25.0
Hudmelanom C43 23 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 41 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 1 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 0 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 5 92.6 3.7 3.7 - -
Bröst C50 189 99.2 0.1 0.2 0.2 0.3
Kvinnliga könsorgan C51-58 68 93.3 1.5 3.2 1.2 0.9
  Livmoderhals C53 7 97.2 - - 2.8 -
  Livmoderkropp C54 32 98.8 - 1.2 - -
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 50.0 - 50.0 - -
  Äggstock C56 22 88.1 2.8 6.4 0.9 1.8
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 7 82.4 5.9 2.9 5.9 2.9
Urinorgan C64-68 25 87.4 - 7.9 1.6 3.1
  Njure C64 17 82.1 - 11.9 2.4 3.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 9 97.7 - - - 2.3
Öga C69 1 42.9 - 28.6 14.3 14.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 21 81.7 - 6.7 3.8 7.7
Sköldkörtel C73 9 95.6 2.2 - 2.2 -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 50.0 - 50.0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 14 52.9 14.3 18.6 2.9 11.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 54 70.9 19.4 1.5 3.0 5.2
  Hodgkin lymfom C81 3 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 26 99.2 - - - 0.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 9 39.5 37.2 9.3 7.0 7.0
  Leukemi C91-95 10 43.8 39.6 - 4.2 12.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 25.0 25.0 - 12.5 37.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 25.0 62.5 - 8.3 4.2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 11 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 13 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 11 98.2 - - - 1.8
  Basaliom i hud 212 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.