Prostata 230 32.1 82.4
Lunga, luftstrupe 68 9.5 24.1
Tjocktarm 58 8.1 22.1
Hud, ej-melanom2 43 6.0 14.4
Urinblåsa och urinvägar3 36 5.0 12.8
Ändtarm 36 5.0 14.2
Hudmelanom 22 3.1 10.3
Magsäck 22 3.1 8.4
Non-Hodgkin lymfom 21 2.9 9.0
Njure 18 2.5 7.8
Alla cancerformer2 717 100.0 279.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.