Lunga, luftstrupe 53 20.2 18.9
Prostata 37 14.1 10.8
Bukspottkörtel 20 7.6 7.3
Tjocktarm 16 6.1 5.8
Magsäck 16 6.1 5.4
Lever 15 5.7 5.2
Ändtarm 15 5.7 5.7
Urinblåsa och urinvägar3 13 5.0 4.6
Non-Hodgkin lymfom 10 3.8 3.2
Hudmelanom 9 3.4 3.4
Alla cancerformer2 262 100.0 93.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.