Bröst 202 29.8 87.4
Tjocktarm 56 8.3 15.7
Hud, ej-melanom2 47 6.9 11.1
Livmoderkropp 40 5.9 14.5
Äggstock 30 4.4 11.4
Non-Hodgkin lymfom 27 4.0 8.9
Lunga, luftstrupe 26 3.8 7.8
Hjärna, centrala nervsystemet 25 3.7 15.2
Hudmelanom 24 3.5 10.6
Bukspottkörtel 20 2.9 5.7
Alla cancerformer2 678 100.0 245.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.