Bröst 32 14.0 11.1
Bukspottkörtel 23 10.0 7.0
Tjocktarm 20 8.7 5.6
Lunga, luftstrupe 18 7.9 4.7
Äggstock 13 5.7 4.4
Hjärna, centrala nervsystemet 12 5.2 6.3
Ändtarm 11 4.8 3.0
Non-Hodgkin lymfom 10 4.4 2.7
Lever 10 4.4 2.1
Magsäck 9 3.9 2.3
Alla cancerformer2 229 100.0 69.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.