Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 659 33.4 3.7 3.8 19.8 6.4 5.7 27.2
Mun och svalg C00-14 17 45.9 2.4 15.3 15.3 - 8.2 12.9
  Läpp C00 4 89.5 - - - - - 10.5
  Tunga C02 3 35.3 - 29.4 5.9 - 17.6 11.8
  Annan muncancer C03-06 4 40.0 - 15.0 15.0 - 5.0 25.0
  Spottkörtel C07-08 2 54.5 - 9.1 18.2 - 18.2 -
  Svalg C01,C09-14 4 11.1 11.1 22.2 38.9 - 5.6 11.1
Matsmältningsorgan C15-26 135 11.9 8.0 10.7 22.4 8.9 12.4 25.8
  Matstrupe C15 7 8.1 - 5.4 24.3 13.5 5.4 43.2
  Magsäck C16 18 8.9 - 8.9 31.1 10.0 16.7 24.4
  Tunntarm C17 3 12.5 - 18.8 - 12.5 31.3 25.0
  Tjocktarm C18 45 8.4 19.6 14.2 16.9 8.0 12.9 20.0
  Ändtarm C19-20 27 18.0 4.5 16.5 18.8 6.0 9.8 26.3
  Anus C21 1 25.0 - - - 25.0 - 50.0
  Lever C22 11 25.5 1.8 - 14.5 3.6 9.1 45.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 8.3 8.3 - 25.0 8.3 16.7 33.3
  Bukspottkörtel C25 19 8.6 2.2 5.4 39.8 12.9 12.9 18.3
  Andra matsmältningsorgan C26 2 - - - 30.0 20.0 10.0 40.0
Andningsorgan C30-39 70 9.8 1.1 5.2 27.6 8.0 8.6 39.7
  Näsa, bihåla C30-31 0 50.0 - - - - - 50.0
  Struphuvud C32 4 33.3 - 5.6 22.2 - - 38.9
  Lunga, luftstrupe C33-34 65 8.4 1.2 5.0 27.9 8.7 9.3 39.6
  Mediastinum C38 1 - - - 33.3 - - 66.7
Ben C40-41 1 60.0 - - 20.0 - - 20.0
Hudmelanom C43 23 17.1 1.7 3.4 6.8 1.7 10.3 59.0
Hud, ej-melanom C44 40 37.7 0.5 0.5 - - 0.5 60.8
Mesoteliom C45 1 - - - 33.3 - 33.3 33.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 3 23.5 - - 5.9 11.8 - 58.8
Bröst C50 0 50.0 - - - - 50.0 -
Manliga könsorgan C60-63 217 52.9 4.3 0.7 14.9 4.9 0.8 21.4
  Prostata C61 208 52.6 4.5 0.3 15.4 5.1 0.8 21.3
  Testikel C62 6 50.0 - 10.7 7.1 - - 32.1
  Andra manliga könsorgan C60,C63 3 73.3 - 13.3 - - 6.7 6.7
Urinorgan C64-68 54 61.8 4.4 0.4 9.9 3.7 5.5 14.3
  Njure C64 19 50.0 9.6 - 14.9 6.4 8.5 10.6
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 36 68.0 1.7 0.6 7.3 2.2 3.9 16.3
Öga C69 1 50.0 - - - - 16.7 33.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 15 97.3 - - 1.4 - - 1.4
Sköldkörtel C73 4 23.8 - 23.8 19.0 4.8 - 28.6
Andra endokrina körtlar C74-75 1 - - - 33.3 33.3 - 33.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 14 - - 1.5 26.5 26.5 30.9 14.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 63 7.3 - 0.3 53.4 11.5 1.9 25.6
  Hodgkin lymfom C81 4 15.0 - - 15.0 - - 70.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 30 12.8 - 0.7 32.2 8.1 3.4 43.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - - 100.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 10 2.0 - - 84.0 8.0 2.0 4.0
  Leukemi C91-95 12 - - - 78.7 21.3 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 - - - 83.3 16.7 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 - - - 75.0 25.0 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 176 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.