Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 592 2111 3253 4599
Mun och svalg C00-14 17 60 85 144
  Läpp C00 5 15 26 58
  Tunga C02 5 12 17 26
  Annan muncancer C03-06 4 14 16 24
  Spottkörtel C07-08 1 10 14 16
  Svalg C01,C09-14 2 9 12 20
Matsmältningsorgan C15-26 124 314 475 676
  Matstrupe C15 8 12 13 19
  Magsäck C16 13 27 40 69
  Tunntarm C17 5 11 19 23
  Tjocktarm C18 51 144 206 296
  Ändtarm C19-20 32 85 151 213
  Anus C21 - 2 4 9
  Lever C22 7 12 12 14
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 6 10 10
  Bukspottkörtel C25 6 15 20 23
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 38 79 116 142
  Näsa, bihåla C30-31 1 2 7 9
  Struphuvud C32 2 10 21 30
  Lunga, luftstrupe C33-34 35 67 87 100
  Mediastinum C38 - - - 1
Ben C40-41 - 4 6 21
Hudmelanom C43 21 97 147 232
Hud, ej-melanom C44 43 164 232 325
Mesoteliom C45 2 2 2 2
Autonoma nervsystemet C47 - - - 2
Bindvävnad C48-49 - 13 20 44
Bröst C50 1 2 2 3
Manliga könsorgan C60-63 234 933 1464 1817
  Prostata C61 223 893 1400 1702
  Testikel C62 8 25 43 89
  Andra manliga könsorgan C60,C63 3 15 21 26
Urinorgan C64-68 47 183 304 472
  Njure C64 17 60 91 145
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 30 123 213 327
Öga C69 1 2 3 19
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 15 44 71 159
Sköldkörtel C73 3 15 21 44
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 3
Annan eller ospecifierad C76,C80 9 17 20 28
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 37 182 285 466
  Hodgkin lymfom C81 1 18 34 73
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 17 93 147 228
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 27 38 43
  Leukemi C91-95 8 29 45 93
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 3 3 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 12 17 25
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 215 810 1293 1992
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.