Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 232 814 1246 1764
Mun och svalg C00-14 8 25 34 54
  Läpp C00 2 5 9 18
  Tunga C02 3 7 8 12
  Annan muncancer C03-06 2 6 6 9
  Spottkörtel C07-08 0 4 6 7
  Svalg C01,C09-14 1 4 5 8
Matsmältningsorgan C15-26 48 124 181 249
  Matstrupe C15 3 5 5 7
  Magsäck C16 5 11 16 25
  Tunntarm C17 2 4 8 10
  Tjocktarm C18 19 55 77 108
  Ändtarm C19-20 13 33 55 75
  Anus C21 - 1 2 4
  Lever C22 2 4 4 5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 3 4 4
  Bukspottkörtel C25 3 7 9 11
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 14 29 44 53
  Näsa, bihåla C30-31 0 1 3 3
  Struphuvud C32 1 4 7 11
  Lunga, luftstrupe C33-34 13 25 33 38
  Mediastinum C38 - - - 0
Ben C40-41 - 2 3 11
Hudmelanom C43 10 43 64 96
Hud, ej-melanom C44 14 53 74 105
Mesoteliom C45 1 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - - - 1
Bindvävnad C48-49 - 5 9 18
Bröst C50 0 0 0 1
Manliga könsorgan C60-63 86 329 507 620
  Prostata C61 78 304 467 552
  Testikel C62 6 19 33 58
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 6 8 10
Urinorgan C64-68 18 68 112 173
  Njure C64 8 26 39 61
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 10 43 73 112
Öga C69 0 1 1 9
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 8 26 44 89
Sköldkörtel C73 1 8 11 20
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 3
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 7 8 11
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 20 93 150 249
  Hodgkin lymfom C81 1 11 24 44
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 7 42 68 106
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 0 0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 11 15 17
  Leukemi C91-95 7 22 34 69
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 3 6 8 11
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 74 287 453 686
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.