Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 218 819 1368 2266
Mun och svalg C00-14 3 12 23 37
  Läpp C00 0 1 2 3
  Tunga C02 0 3 6 7
  Annan muncancer C03-06 2 5 6 13
  Spottkörtel C07-08 - 3 5 8
  Svalg C01,C09-14 0 1 4 6
Matsmältningsorgan C15-26 28 89 136 202
  Matstrupe C15 1 2 2 2
  Magsäck C16 2 6 12 19
  Tunntarm C17 1 4 6 7
  Tjocktarm C18 14 42 71 112
  Ändtarm C19-20 4 18 27 41
  Anus C21 - 0 1 1
  Lever C22 1 2 2 2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 1 2 3
  Bukspottkörtel C25 3 12 13 14
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 6 14 17 23
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 1 3
  Struphuvud C32 - - 0 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 6 13 15 19
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 - 2 3 10
Hudmelanom C43 10 45 70 116
Hud, ej-melanom C44 11 39 53 70
Mesoteliom C45 0 0 1 1
Autonoma nervsystemet C47 1 1 3 5
Bindvävnad C48-49 3 8 13 22
Bröst C50 85 353 600 940
Kvinnliga könsorgan C51-58 30 94 158 280
  Livmoderhals C53 5 17 30 61
  Livmoderkropp C54 14 45 76 124
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 0 0 3
  Äggstock C56 10 28 44 78
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 2 3 9 14
Urinorgan C64-68 7 29 50 76
  Njure C64 5 21 36 53
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 2 9 15 23
Öga C69 - 1 2 5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 13 35 81 163
Sköldkörtel C73 2 24 37 92
Andra endokrina körtlar C74-75 0 0 2 7
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 6 8 12
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 16 66 112 205
  Hodgkin lymfom C81 3 8 17 40
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 8 32 52 88
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 7 10 11
  Leukemi C91-95 2 12 23 50
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 6 8 15
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 4 25 46 82
  Förstadier till cancer i livmoderhals 4 55 232 808
  Borderlinetumör i äggstock D39 7 29 47 90
  Basaliom i hud 69 287 451 688
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.