Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 190 209 211 227 226 235 234 261 258 240 271
Mun och svalg C00-14 2 2 3 2 3 3 3 4 4 2 6
  Läpp C00 0 1 0 0 1 0 0 0 1 - -
  Tunga C02 0 0 - 0 0 - 0 0 1 - 1
  Annan muncancer C03-06 - 0 - 0 0 1 0 1 0 - -
  Spottkörtel C07-08 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
  Svalg C01,C09-14 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4
Matsmältningsorgan C15-26 71 67 65 69 64 65 64 75 81 75 75
  Matstrupe C15 3 3 3 4 4 2 3 5 7 6 6
  Magsäck C16 39 35 29 27 24 20 18 17 14 8 17
  Tunntarm C17 0 1 0 0 1 0 1 1 1 2 -
  Tjocktarm C18 5 4 6 9 9 12 10 15 13 12 13
  Ändtarm C19-20 5 6 7 7 7 8 9 8 12 14 11
  Anus C21 - - 0 0 - - 0 0 - - 1
  Lever C22 1 3 4 3 2 4 5 5 8 6 10
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 1 2 3 2 3 4 4 4 4 -
  Bukspottkörtel C25 11 13 11 12 13 14 13 18 18 18 17
  Andra matsmältningsorgan C26 5 1 3 3 1 1 1 2 3 5 -
Andningsorgan C30-39 64 73 76 82 72 66 64 69 57 50 65
  Näsa, bihåla C30-31 0 0 0 1 0 1 0 0 1 - -
  Struphuvud C32 4 4 2 4 2 1 2 2 2 2 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 60 68 74 77 69 64 61 66 53 47 63
  Mediastinum C38 0 - 1 0 0 1 - 0 0 - -
Ben C40-41 1 1 1 0 1 1 0 1 - 2 1
Hudmelanom C43 2 3 2 2 3 3 3 4 6 4 5
Hud, ej-melanom C44 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3
Mesoteliom C45 0 0 1 0 - 0 0 1 1 1 4
Autonoma nervsystemet C47 0 0 - 0 - 0 - - - - -
Bindvävnad C48-49 0 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3
Bröst C50 - 0 - - 0 0 - 0 0 1 1
Manliga könsorgan C60-63 10 17 18 21 25 35 36 40 42 41 34
  Prostata C61 10 16 17 21 24 35 36 39 42 41 34
  Testikel C62 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 0 1 - 0 1 - 1 0 - -
Urinorgan C64-68 8 9 11 15 14 15 15 16 14 14 22
  Njure C64 3 4 5 5 6 7 8 8 6 7 9
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 6 6 6 10 8 8 7 9 8 7 13
Öga C69 0 - 0 0 1 1 0 1 1 - 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4 4 7 7 4 7 6 8 8 10 12
Sköldkörtel C73 0 0 0 0 1 - 1 1 1 1 3
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0 0 1 1 0 1 0 0 - 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 9 7 8 8 11 11 11 12 10 10 15
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 17 21 17 17 25 24 28 28 29 26 20
  Hodgkin lymfom C81 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 4 7 5 5 10 8 12 12 14 11 7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 0 - 1 1 1 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 3 3 3 7 3 5 5 4 4 6
  Leukemi C91-95 7 8 6 7 6 8 8 7 8 5 6
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 1 1 1 1 3 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - 0 0 1 0 0 - 0 - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.