Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 161 167 177 196 201 219 211 217 225 234 245
Mun och svalg C00-14 1 1 2 2 2 2 3 2 3 1 3
  Läpp C00 - - 0 - 0 - - - 0 - -
  Tunga C02 0 0 1 1 - 0 2 1 1 1 3
  Annan muncancer C03-06 - 1 1 0 0 1 0 1 0 - -
  Spottkörtel C07-08 0 0 0 0 0 0 1 0 1 - -
  Svalg C01,C09-14 0 0 0 1 1 1 0 1 0 - -
Matsmältningsorgan C15-26 65 71 71 79 76 74 67 73 69 93 79
  Matstrupe C15 4 4 3 3 3 2 3 2 2 8 2
  Magsäck C16 30 24 28 27 19 21 13 12 9 8 15
  Tunntarm C17 - 0 1 1 1 0 1 2 1 2 -
  Tjocktarm C18 6 12 9 11 13 12 12 14 17 20 22
  Ändtarm C19-20 6 8 7 5 9 9 7 8 7 13 9
  Anus C21 - - - 0 0 - 1 1 1 - -
  Lever C22 1 3 1 3 7 4 3 6 6 6 8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 6 9 9 8 6 8 7 4 5 6
  Bukspottkörtel C25 9 11 9 14 13 17 16 19 20 25 15
  Andra matsmältningsorgan C26 6 2 4 6 3 2 2 3 2 6 2
Andningsorgan C30-39 5 6 7 8 11 12 15 13 20 20 18
  Näsa, bihåla C30-31 1 - 0 1 0 1 1 - 1 - -
  Struphuvud C32 - 0 - 0 0 0 - - - 1 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 4 5 6 7 10 11 14 13 19 19 17
  Mediastinum C38 0 0 - 0 0 0 - 0 1 - -
Ben C40-41 1 1 1 0 1 - 0 1 0 - 1
Hudmelanom C43 2 1 1 2 2 3 3 2 2 1 4
Hud, ej-melanom C44 1 1 0 0 1 1 0 1 1 - 1
Mesoteliom C45 - - 1 0 - 0 1 - 1 - -
Autonoma nervsystemet C47 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - -
Bindvävnad C48-49 1 1 1 1 2 1 1 2 2 - 4
Bröst C50 22 24 28 30 30 32 34 37 35 32 39
Kvinnliga könsorgan C51-58 27 24 23 21 25 25 23 21 29 29 22
  Livmoderhals C53 8 4 5 4 3 4 2 2 3 4 -
  Livmoderkropp C54 6 6 6 6 8 5 8 7 11 7 9
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 0 1 0 0 0 - 0 0 - -
  Äggstock C56 9 10 10 8 10 14 11 10 13 16 10
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3
Urinorgan C64-68 3 5 6 7 8 10 7 11 10 12 16
  Njure C64 2 3 3 5 5 5 4 7 7 7 9
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 1 2 3 2 3 5 2 4 3 5 7
Öga C69 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 3 4 8 8 5 7 10 10 7 9
Sköldkörtel C73 2 3 2 3 2 3 2 1 1 1 3
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - 1 - 0 0 0 0 - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 12 10 10 13 14 18 19 15 12 14 14
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 13 16 17 20 20 29 27 27 29 23 31
  Hodgkin lymfom C81 2 2 1 2 1 1 1 1 0 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 4 4 4 5 9 11 11 11 10 12 13
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0 - - 0 - - - 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 3 5 7 6 8 7 7 9 5 8
  Leukemi C91-95 5 7 6 6 4 7 5 5 9 5 6
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 1 1 1 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - 0 0 - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - 0 - - - 0 0 - 0 - 1
  Basaliom i hud 1 1 0 0 - 0 - - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.