Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 109.6 99.8 95.8 93.7 89.4 88.0 83.2 80.0 73.9 71.5 72.2
Mun och svalg C00-14 0.7 0.7 1.0 0.9 0.4 0.7 1.1 0.7 0.7 0.1 1.1
  Läpp C00 - - 0.1 - 0.0 - - - 0.0 - -
  Tunga C02 0.2 0.2 0.2 0.2 - 0.0 0.7 0.3 0.1 0.1 1.1
  Annan muncancer C03-06 - 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 - -
  Spottkörtel C07-08 0.3 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0 0.3 - -
  Svalg C01,C09-14 0.2 0.1 0.2 0.5 0.3 0.3 0.0 0.2 0.2 - -
Matsmältningsorgan C15-26 42.4 39.2 35.3 34.2 30.3 26.6 23.8 22.4 20.0 26.6 23.2
  Matstrupe C15 2.7 2.2 1.6 1.0 1.1 1.0 0.7 0.3 0.5 2.6 0.7
  Magsäck C16 19.3 13.6 14.3 11.6 7.9 7.3 5.0 3.7 3.2 1.6 4.8
  Tunntarm C17 - 0.1 0.4 0.5 0.2 0.1 0.4 0.5 0.2 0.9 -
  Tjocktarm C18 4.1 7.3 4.6 5.0 5.2 4.0 4.4 4.2 4.6 7.2 8.1
  Ändtarm C19-20 3.8 4.1 3.2 2.8 3.9 3.1 2.3 3.1 1.9 2.2 2.7
  Anus C21 - - - 0.1 0.1 - 0.6 0.2 0.3 - -
  Lever C22 1.1 1.7 0.7 1.0 3.3 1.7 1.1 1.6 1.4 1.7 2.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1.4 3.0 4.6 3.9 3.2 2.5 2.8 2.0 1.1 0.8 1.4
  Bukspottkörtel C25 5.9 6.1 4.3 6.1 4.7 6.3 6.1 5.7 6.2 7.4 3.2
  Andra matsmältningsorgan C26 4.0 1.1 1.7 2.3 0.7 0.6 0.4 1.0 0.5 2.2 0.2
Andningsorgan C30-39 3.5 3.6 3.6 4.1 5.3 5.4 6.7 5.3 7.6 7.0 7.1
  Näsa, bihåla C30-31 0.6 - 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 - 0.2 - -
  Struphuvud C32 - 0.2 - 0.1 0.1 0.0 - - - 0.2 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 2.8 3.1 3.3 3.4 4.8 5.1 6.3 4.8 7.0 6.8 7.0
  Mediastinum C38 0.1 0.1 - 0.2 0.1 0.0 - 0.5 0.4 - -
Ben C40-41 0.7 0.7 0.4 0.3 0.5 - 0.2 0.5 0.0 - 0.1
Hudmelanom C43 1.7 0.6 0.6 0.9 1.0 1.4 1.6 0.6 0.6 0.5 0.6
Hud, ej-melanom C44 0.6 0.7 0.2 0.2 0.5 0.3 0.1 0.2 0.3 - 0.1
Mesoteliom C45 - - 0.4 0.3 - 0.2 0.3 - 0.2 - -
Autonoma nervsystemet C47 0.3 0.3 0.6 - 0.2 - 0.3 - 0.1 - -
Bindvävnad C48-49 1.3 0.6 0.9 1.1 1.0 0.5 0.6 1.0 1.1 - 2.3
Bröst C50 15.6 15.2 17.0 16.8 15.1 16.3 15.0 15.8 14.0 14.9 13.7
Kvinnliga könsorgan C51-58 17.8 14.4 13.0 10.8 10.9 10.3 10.1 9.5 10.2 8.2 5.0
  Livmoderhals C53 5.4 3.0 2.7 2.5 1.4 1.4 1.3 0.8 0.6 2.1 -
  Livmoderkropp C54 4.0 3.5 2.9 2.7 3.3 1.9 3.3 2.5 3.5 1.5 2.0
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0.6 0.1 0.6 0.2 0.3 0.2 - 0.0 0.1 - -
  Äggstock C56 6.1 6.5 6.1 4.3 4.6 6.2 4.7 5.2 5.3 4.3 2.5
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1.8 1.3 0.7 1.1 1.4 0.6 0.7 1.1 0.7 0.2 0.5
Urinorgan C64-68 2.2 3.3 3.2 3.0 3.1 3.7 2.4 3.4 2.7 3.1 2.3
  Njure C64 1.5 2.1 1.6 2.2 2.1 2.2 1.8 2.6 2.1 2.0 1.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 0.7 1.2 1.6 0.8 1.0 1.5 0.6 0.8 0.6 1.0 0.8
Öga C69 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.7 0.0 0.2 0.2 0.1 0.5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4.1 3.0 3.3 4.4 5.9 2.5 3.7 5.2 4.2 1.9 5.4
Sköldkörtel C73 1.2 1.4 0.7 1.0 0.9 0.9 0.4 0.4 0.3 0.1 1.4
Andra endokrina körtlar C74-75 0.2 - 0.7 - 0.4 0.1 0.2 0.5 - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 7.4 5.7 5.4 5.2 5.2 5.9 6.2 4.2 3.5 2.3 3.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 9.5 10.3 9.3 10.4 8.4 12.3 10.5 10.1 8.2 6.6 5.6
  Hodgkin lymfom C81 1.3 1.5 0.4 1.0 0.5 0.5 0.6 0.5 0.0 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2.5 2.1 2.2 2.3 3.7 4.4 4.3 3.8 2.9 3.8 2.1
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0.2 - - 0.2 - - - 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1.1 1.6 2.3 2.7 2.0 2.5 2.2 2.7 2.5 1.2 1.3
  Leukemi C91-95 4.2 4.7 4.0 4.0 2.1 4.1 2.4 2.5 2.5 1.5 1.8
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0.3 0.3 0.2 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0.2 0.4 0.4 0.3 0.1 0.7 0.5 0.4 0.1 0.1 0.4
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - 0.0 0.1 - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - 0.1 - - - 0.3 0.0 - 0.1 - 0.5
  Basaliom i hud 0.5 0.5 0.1 0.1 - 0.0 - - - - -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.