Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 17.5 23.8 10.0 12.1 47.0 45.0 72.7 90.1 108.4 176.1 360.6 743.2 1004 1716 2371 2834 3554 4136 294.3
Mun och svalg C00-14 - - - - - 3.5 - 3.8 6.8 14.9 14.1 18.1 10.5 44.4 33.1 29.8 108.7 52.7 6.8
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - 5.2 2.6 11.1 14.2 11.9 66.9 26.3 1.5
  Tunga C02 - - - - - - - 3.8 - - 2.8 - - 7.4 - 6.0 16.7 - 0.7
  Annan muncancer C03-06 - - - - - 3.5 - - - 6.0 2.8 2.6 2.6 7.4 4.7 6.0 8.4 - 1.4
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - 3.0 - 5.2 - 3.7 - 6.0 8.4 13.2 0.7
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 6.8 6.0 8.5 5.2 5.2 14.8 14.2 - 8.4 13.2 2.4
Matsmältningsorgan C15-26 - 6.8 - - 6.7 - 10.9 11.3 27.1 29.8 78.9 163.1 211.7 358.7 430.7 650.3 702.4 803.6 58.3
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 3.4 3.0 5.6 7.8 34.0 22.2 14.2 17.9 41.8 39.5 3.9
  Magsäck C16 - - - - 3.4 - - - 3.4 - 11.3 18.1 10.5 44.4 37.9 113.4 108.7 118.6 6.5
  Tunntarm C17 - - - - - - - - 3.4 - 2.8 - - 11.1 9.5 23.9 25.1 26.3 1.4
  Tjocktarm C18 - 3.4 - - 3.4 - 10.9 3.8 3.4 6.0 19.7 57.0 60.1 85.0 113.6 173.0 209.1 276.6 16.7
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 3.4 11.9 16.9 36.3 47.0 77.7 108.9 119.3 133.8 92.2 11.9
  Anus C21 - - - - - - - - - 3.0 - - - - 4.7 11.9 - - 0.4
  Lever C22 - 3.4 - - - - - 3.8 3.4 3.0 2.8 10.4 23.5 33.3 61.5 89.5 66.9 26.3 6.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - 3.4 - - 10.4 7.8 14.8 - 6.0 16.7 39.5 1.7
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 3.8 3.4 3.0 16.9 23.3 26.1 70.3 75.7 83.5 83.6 131.7 9.0
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 2.8 - 2.6 - 4.7 11.9 16.7 52.7 0.8
Andningsorgan C30-39 - - - - - 3.5 - - 3.4 17.9 33.8 62.1 115.0 247.7 288.7 334.1 342.9 303.0 30.1
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 5.2 - 3.7 4.7 - - 13.2 0.5
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 11.3 2.6 10.5 29.6 18.9 11.9 - - 2.5
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 3.5 - - 3.4 17.9 22.5 54.4 104.5 214.5 260.3 316.2 334.5 289.8 27.0
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Ben C40-41 - - 3.3 - 3.4 - - - - 3.0 - - - 3.7 4.7 - - - 1.0
Hudmelanom C43 - 3.4 - - - 6.9 - 11.3 10.2 20.9 36.6 15.5 39.2 48.1 85.2 119.3 108.7 184.4 13.3
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - 3.0 - 15.5 34.0 48.1 137.3 179.0 376.3 777.2 13.9
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 2.6 - 3.7 18.9 6.0 16.7 39.5 0.9
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - 3.4 - 7.3 - - 3.0 5.6 2.6 5.2 7.4 14.2 23.9 16.7 26.3 2.4
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - 2.6 3.7 4.7 11.9 16.7 26.3 0.6
Manliga könsorgan C60-63 - - - 3.0 23.5 17.3 21.8 22.5 6.8 29.8 84.5 246.0 324.1 536.2 866.2 912.9 1196 974.8 88.8
  Prostata C61 - - - - - - - - - 29.8 84.5 240.8 324.1 536.2 866.2 912.9 1187 974.8 82.0
  Testikel C62 - - - 3.0 23.5 17.3 21.8 22.5 6.8 - - 2.6 - - - - - - 6.7
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - 2.6 - - - - 8.4 - 0.1
Urinorgan C64-68 - - - - - - 3.6 3.8 3.4 26.9 25.4 57.0 104.5 151.6 184.6 256.6 250.9 447.9 24.3
  Njure C64 - - - - - - - - - 9.0 14.1 28.5 49.7 51.8 56.8 65.6 58.5 118.6 8.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - 3.6 3.8 3.4 17.9 11.3 28.5 54.9 99.8 127.8 190.9 192.3 329.3 15.7
Öga C69 7.0 - - - - - - - - - 5.6 - 2.6 - - - - - 1.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - 10.2 3.3 - 3.4 3.5 7.3 3.8 20.3 6.0 25.4 31.1 28.8 55.5 56.8 59.7 50.2 39.5 11.6
Sköldkörtel C73 - - - - 3.4 - 3.6 3.8 - 6.0 5.6 10.4 5.2 14.8 - - 8.4 - 2.5
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - 2.6 2.6 - - - - - 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 3.5 - 3.8 3.4 - 2.8 15.5 26.1 48.1 56.8 41.8 58.5 105.4 6.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 10.5 3.4 3.3 9.1 3.4 6.9 18.2 26.3 27.1 14.9 42.3 101.0 91.5 144.2 189.3 208.8 301.0 355.7 32.0
  Hodgkin lymfom C81 - - 3.3 3.0 3.4 - 7.3 3.8 - 6.0 - 12.9 2.6 11.1 - - 8.4 - 2.9
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - 3.5 7.3 7.5 23.7 3.0 22.5 46.6 41.8 74.0 94.7 89.5 83.6 92.2 13.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - 3.8 - - - 2.6 2.6 3.7 4.7 6.0 - - 0.7
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 3.0 2.8 7.8 20.9 18.5 9.5 23.9 100.3 92.2 3.4
  Leukemi C91-95 10.5 3.4 - 6.0 - 3.5 - 7.5 3.4 3.0 14.1 18.1 13.1 25.9 56.8 47.7 58.5 79.0 8.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - 2.6 3.7 14.2 11.9 16.7 65.9 1.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - 3.6 3.8 - - 2.8 12.9 7.8 7.4 9.5 29.8 33.4 26.3 2.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - 3.5 3.6 11.3 6.8 17.9 31.0 75.1 75.8 103.5 231.9 280.4 359.6 671.8 25.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.