Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - - - - 10.1 3.5 7.3 15.0 30.5 47.7 93.0 194.2 368.5 658.2 941.9 1259 1798 2806 108.5
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - 3.4 3.0 2.8 - 2.6 14.8 14.2 29.8 33.4 52.7 2.1
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - 3.7 - - - 13.2 0.2
  Tunga C02 - - - - - - - - 3.4 - 2.8 - - - - 11.9 16.7 - 0.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - - - - 6.0 - - 0.1
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - - 8.4 39.5 0.2
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - 3.0 - - 2.6 11.1 14.2 11.9 8.4 - 1.1
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - 3.4 - - 3.8 10.2 17.9 39.4 67.3 115.0 203.4 260.3 435.5 451.6 816.8 33.4
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 3.4 3.0 2.8 10.4 26.1 14.8 28.4 11.9 33.4 65.9 3.6
  Magsäck C16 - - - - 3.4 - - - - - 8.5 12.9 7.8 33.3 23.7 107.4 92.0 171.3 5.4
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - 2.6 2.6 3.7 - 11.9 8.4 13.2 0.5
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - - - - 15.7 25.9 56.8 89.5 75.3 158.1 4.6
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 9.0 11.3 7.8 18.3 33.3 28.4 65.6 66.9 158.1 5.5
  Anus C21 - - - - - - - - - 3.0 - - - - - - - - 0.2
  Lever C22 - - - - - - - - 3.4 - 5.6 7.8 10.5 18.5 37.9 53.7 50.2 39.5 3.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - 3.4 - - 5.2 10.5 11.1 4.7 - 16.7 39.5 1.5
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 3.8 - 3.0 8.5 20.7 20.9 62.9 75.7 83.5 92.0 118.6 7.8
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 2.8 - 2.6 - 4.7 11.9 16.7 52.7 0.8
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 3.4 17.9 8.5 49.2 115.0 173.8 255.6 298.3 367.9 303.0 24.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - 2.6 - 4.7 - - - 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - 7.8 7.4 18.9 - 8.4 - 1.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 3.4 17.9 8.5 49.2 104.5 166.4 227.2 292.4 351.2 289.8 23.5
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.2 0.1
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - 2.6 7.4 - - - - 0.3
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - 3.0 8.5 5.2 7.8 11.1 33.1 23.9 25.1 26.3 2.6
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - 3.7 4.7 - 8.4 79.0 0.6
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - 3.7 9.5 6.0 - 26.3 0.5
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - 3.4 - - - - - - - 5.2 3.7 4.7 6.0 16.7 - 0.8
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - 3.7 4.7 - - 13.2 0.3
Manliga könsorgan C60-63 - - - - 3.4 - - - - - 2.8 2.6 18.3 37.0 137.3 238.7 443.2 882.6 14.1
  Prostata C61 - - - - - - - - - - 2.8 2.6 18.3 37.0 137.3 238.7 443.2 882.6 13.8
  Testikel C62 - - - - 3.4 - - - - - - - - - - - - - 0.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - 14.1 10.4 13.1 51.8 61.5 53.7 92.0 263.5 6.7
  Njure C64 - - - - - - - - - - 8.5 7.8 7.8 25.9 23.7 17.9 25.1 131.7 3.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - 5.6 2.6 5.2 25.9 37.9 35.8 66.9 131.7 3.5
Öga C69 - - - - - - - - - - - - 2.6 - - - - 13.2 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - - - 7.3 7.5 6.8 6.0 5.6 23.3 15.7 18.5 42.6 17.9 33.4 26.3 5.4
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - 2.8 2.6 2.6 7.4 - - 16.7 13.2 0.7
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - 5.2 - 4.7 - - - 0.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - 3.4 - - 5.2 15.7 48.1 37.9 35.8 66.9 79.0 4.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - - 3.5 - 3.8 3.4 - 8.5 28.5 47.0 70.3 71.0 113.4 242.5 210.8 11.1
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - 2.6 2.6 3.7 - - 16.7 - 0.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - 3.5 - 3.8 3.4 - 5.6 10.4 20.9 22.2 47.3 41.8 108.7 79.0 5.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - 4.7 6.0 8.4 - 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - 7.8 10.5 18.5 9.5 17.9 41.8 39.5 2.1
  Leukemi C91-95 - - - - - - - - - - 2.8 7.8 10.5 18.5 9.5 23.9 58.5 65.9 2.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - 2.6 - - 17.9 8.4 13.2 0.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - 7.4 - 6.0 - 13.2 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.