Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 21.8 11.0 14.2 32.5 49.7 50.5 90.9 159.0 214.5 423.6 558.1 744.9 920.2 1080 1308 1574 1924 2393 259.6
Mun och svalg C00-14 - - - - - - 4.0 4.1 3.6 3.1 5.8 13.8 24.2 21.5 8.1 31.3 58.9 63.8 4.4
  Läpp C00 - - - - - - - - - 3.1 - - 5.4 7.2 - - 14.7 9.8 0.7
  Tunga C02 - - - - - - 4.0 - - - 2.9 5.5 13.5 3.6 - 8.9 19.6 9.8 1.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - 2.8 - 3.6 - 8.9 9.8 14.7 0.4
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - 5.4 3.6 - 4.5 4.9 29.4 0.5
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 4.1 3.6 - 2.9 5.5 - 3.6 8.1 8.9 9.8 - 1.2
Matsmältningsorgan C15-26 - - - 3.2 - 3.9 - 20.4 17.9 34.0 72.7 74.5 142.6 182.4 300.5 415.8 441.7 524.8 37.7
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 3.1 - 2.8 5.4 10.7 12.2 8.9 19.6 19.6 1.4
  Magsäck C16 - - - - - - - 4.1 - 3.1 5.8 11.0 13.5 21.5 20.3 44.7 39.3 58.9 3.7
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - - 3.6 4.1 4.5 - 4.9 0.3
  Tjocktarm C18 - - - 3.2 - 3.9 - 12.2 10.7 12.4 17.4 22.1 78.0 50.1 125.9 152.0 112.9 83.4 14.1
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 7.2 6.2 26.2 16.6 13.5 35.8 52.8 76.0 73.6 78.5 7.0
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - 3.6 4.1 - 4.9 - 0.2
  Lever C22 - - - - - - - - - 3.1 5.8 - 2.7 10.7 20.3 26.8 39.3 73.6 2.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - 5.5 8.1 17.9 12.2 31.3 34.4 49.0 2.1
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 6.2 14.5 16.6 18.8 28.6 48.7 67.1 88.3 132.4 6.1
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - 4.1 - - 2.9 - 2.7 - - 4.5 29.4 24.5 0.8
Andningsorgan C30-39 - - - - - 3.9 - - 3.6 9.3 17.4 24.8 37.7 50.1 52.8 93.9 63.8 78.5 8.7
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - 6.2 - - - - - 4.5 - 4.9 0.4
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - 4.1 4.5 - 4.9 0.2
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 3.9 - - 3.6 3.1 17.4 24.8 37.7 50.1 48.7 80.5 63.8 63.8 8.0
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - 4.5 - - 0.0
Ben C40-41 - - - 3.2 - 3.9 - - - - - - - - - - - 4.9 0.6
Hudmelanom C43 - - - 6.5 3.8 3.9 11.9 4.1 25.0 12.4 20.3 16.6 21.5 35.8 52.8 62.6 49.1 98.1 10.4
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - 4.1 3.6 - - 19.3 18.8 21.5 77.2 102.8 215.9 490.4 8.7
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - 3.1 - - - 7.2 - - - - 0.4
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - 2.8 - - 4.1 - - - 0.2
Bindvävnad C48-49 - - 3.5 3.2 - - - - - - - 5.5 8.1 10.7 4.1 8.9 9.8 4.9 1.7
Bröst C50 - - - - - 7.8 19.8 65.2 103.7 244.2 296.5 347.6 384.8 393.3 328.9 313.0 343.5 397.2 95.9
Kvinnliga könsorgan C51-58 3.6 3.7 3.5 - 15.3 7.8 15.8 24.5 32.2 46.4 46.5 107.6 113.0 157.3 190.9 219.1 206.1 201.1 34.0
  Livmoderhals C53 - - 3.5 - 11.5 3.9 7.9 12.2 10.7 - 8.7 2.8 2.7 - 8.1 22.4 9.8 4.9 4.5
  Livmoderkropp C54 - - - - - 3.9 - 8.2 14.3 27.8 20.3 66.2 64.6 89.4 117.8 152.0 122.7 88.3 17.2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - 2.8 - - - - - - 0.1
  Äggstock C56 - 3.7 - - - - 7.9 - 7.2 12.4 17.4 24.8 35.0 50.1 40.6 31.3 54.0 58.9 8.5
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3.6 - - - 3.8 - - 4.1 - 6.2 - 11.0 10.8 17.9 24.4 13.4 19.6 49.0 3.7
Urinorgan C64-68 - 3.7 - - - - 4.0 8.2 - 12.4 11.6 24.8 29.6 42.9 69.0 80.5 122.7 107.9 9.2
  Njure C64 - 3.7 - - - - 4.0 4.1 - 12.4 11.6 22.1 21.5 28.6 36.5 58.1 54.0 49.0 6.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - 4.1 - - - 2.8 8.1 14.3 32.5 22.4 68.7 58.9 2.6
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - 4.1 4.5 - - 0.1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3.6 - 7.1 - 3.8 7.8 11.9 12.2 3.6 9.3 20.3 35.9 35.0 39.3 52.8 22.4 39.3 24.5 10.8
Sköldkörtel C73 - - - 6.5 19.1 7.8 11.9 12.2 14.3 24.7 14.5 16.6 21.5 7.2 4.1 4.5 19.6 9.8 9.3
Andra endokrina körtlar C74-75 3.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.4
Annan eller ospecifierad C76,C80 - 3.7 - - - 3.9 - - 3.6 6.2 2.9 13.8 8.1 21.5 32.5 58.1 112.9 112.8 5.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 10.9 - - 9.7 7.6 - 11.9 4.1 3.6 18.6 49.4 41.4 75.3 89.4 125.9 156.5 240.5 274.6 21.6
  Hodgkin lymfom C81 - - - 6.5 7.6 - 7.9 - - - 2.9 - 2.7 - 4.1 - 9.8 - 2.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - 3.2 - - 4.0 - 3.6 9.3 20.3 24.8 32.3 39.3 40.6 58.1 108.0 93.2 8.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - 2.9 2.8 - - - 4.5 - 9.8 0.3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 3.1 5.8 - 2.7 10.7 12.2 35.8 39.3 44.1 1.9
  Leukemi C91-95 10.9 - - - - - - 4.1 - 3.1 8.7 8.3 24.2 17.9 32.5 31.3 34.4 58.9 5.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - 2.7 10.7 12.2 4.5 9.8 39.2 1.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - 3.1 8.7 5.5 10.8 10.7 24.4 22.4 39.3 29.4 2.6
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - 4.0 - 3.6 6.2 26.2 13.8 26.9 28.6 20.3 - 4.9 9.8 5.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 9.7 87.9 147.5 158.0 77.5 71.5 52.6 26.2 16.6 8.1 7.2 - 8.9 - 4.9 43.9
  Borderlinetumör i äggstock D39 3.6 3.7 - - 7.6 7.8 7.9 - 3.6 9.3 8.7 - 13.5 - 4.1 - - - 4.3
  Basaliom i hud - - - - - - 7.9 4.1 7.2 27.8 34.9 63.5 59.2 100.1 150.3 219.1 294.5 407.1 21.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.