Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - 3.7 3.5 3.2 - 19.4 11.9 20.4 28.6 49.5 136.6 171.1 223.3 375.5 499.5 769.1 1016 1486 73.2
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - - - 5.5 - 3.6 4.1 8.9 29.4 14.7 0.7
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - 4.9 - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - 2.8 - 3.6 - - 14.7 9.8 0.3
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.9 0.0
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - 4.1 4.5 9.8 - 0.2
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - 2.8 - - - 4.5 - - 0.2
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - 8.2 - 15.5 43.6 41.4 75.3 110.8 150.3 268.3 353.3 519.8 21.6
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - 2.8 2.7 10.7 4.1 13.4 14.7 19.6 0.9
  Magsäck C16 - - - - - - - 4.1 - - 8.7 5.5 5.4 28.6 12.2 40.2 19.6 68.7 3.1
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - 2.7 - 8.1 - 4.9 4.9 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - 9.3 8.7 13.8 29.6 25.0 48.7 71.5 88.3 78.5 6.0
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - - 5.8 8.3 - 7.2 8.1 26.8 24.5 93.2 1.9
  Anus C21 - - - - - - - - - - 2.9 - - - - - 4.9 - 0.2
  Lever C22 - - - - - - - - - 3.1 5.8 - 2.7 3.6 8.1 31.3 54.0 58.9 1.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - - 5.4 7.2 8.1 22.4 39.3 34.3 1.2
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 3.1 8.7 11.0 24.2 28.6 52.8 58.1 73.6 137.3 5.6
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - 4.1 - - 2.9 - 2.7 - - 4.5 29.4 24.5 0.8
Andningsorgan C30-39 - - - - - 3.9 - - - 3.1 14.5 19.3 35.0 42.9 65.0 58.1 54.0 103.0 7.3
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - 2.9 - - - - - - 4.9 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - 4.5 - - 0.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 3.9 - - - 3.1 11.6 19.3 32.3 42.9 65.0 49.2 54.0 93.2 7.0
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - 2.7 - - 4.5 - - 0.2
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.9 0.0
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - - - - 8.1 3.6 8.1 8.9 9.8 9.8 0.8
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.7 0.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - 3.6 - - 4.9 - 0.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - 4.1 - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 - - - 3.2 - - - - - - - - 2.7 7.2 4.1 - 9.8 9.8 0.8
Bröst C50 - - - - - 3.9 11.9 8.2 14.3 9.3 49.4 49.7 51.1 64.4 44.7 102.8 112.9 166.7 14.7
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - - - 4.1 14.3 6.2 8.7 24.8 18.8 42.9 89.3 93.9 112.9 161.8 9.0
  Livmoderhals C53 - - - - - - - - 3.6 3.1 - 2.8 - 3.6 4.1 13.4 14.7 9.8 1.0
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - 4.1 3.6 - 8.7 5.5 8.1 10.7 28.4 35.8 54.0 58.9 3.3
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - 3.6 - - - - 0.1
  Äggstock C56 - - - - - - - - 7.2 3.1 - 13.8 8.1 25.0 48.7 40.2 29.4 63.8 4.1
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - - - 2.8 2.7 - 8.1 4.5 14.7 29.4 0.6
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - - 8.3 - 28.6 16.2 26.8 44.2 107.9 2.5
  Njure C64 - - - - - - - - - - - 5.5 - 25.0 16.2 22.4 24.5 53.9 1.9
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - 2.8 - 3.6 - 4.5 19.6 53.9 0.6
Öga C69 - - - - - - - - - - - - 2.7 - - - 4.9 4.9 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - 3.5 - - 7.8 - - - 6.2 5.8 2.8 10.8 17.9 40.6 13.4 39.3 34.3 4.0
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - 2.9 2.8 - - - 8.9 4.9 19.6 0.5
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 - 3.7 - - - 3.9 - - - 3.1 2.9 2.8 5.4 10.7 20.3 62.6 73.6 117.7 3.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - - - - - - 6.2 8.7 13.8 13.5 39.3 52.8 116.3 162.0 196.2 7.1
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - - 3.1 2.9 8.3 8.1 10.7 20.3 58.1 68.7 68.7 3.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.9 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 3.1 2.9 2.8 2.7 10.7 12.2 31.3 58.9 44.1 1.9
  Leukemi C91-95 - - - - - - - - - - 2.9 2.8 2.7 14.3 20.3 26.8 19.6 53.9 1.8
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - 3.6 - - - 14.7 0.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - - - 14.7 9.8 0.1
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - 2.7 - - - - - 0.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - - 7.2 - - - - 0.2
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.