Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 632 90.6 2.6 3.1 1.0 2.6
Mun och svalg C00-14 13 97.0 3.0 - - -
  Läpp C00 4 100.0 - - - -
  Tunga C02 1 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 2 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 1 71.4 28.6 - - -
  Svalg C01,C09-14 4 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 128 88.9 0.8 5.3 2.0 3.0
  Matstrupe C15 8 92.5 - - 2.5 5.0
  Magsäck C16 16 96.2 - - 1.3 2.6
  Tunntarm C17 3 87.5 - - 6.3 6.3
  Tjocktarm C18 37 98.4 - - 0.5 1.1
  Ändtarm C19-20 26 99.2 - - 0.8 -
  Anus C21 1 100.0 - - - -
  Lever C22 13 81.5 - 15.4 3.1 -
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 55.6 5.6 16.7 11.1 11.1
  Bukspottkörtel C25 19 68.0 4.1 19.6 2.1 6.2
  Andra matsmältningsorgan C26 2 27.3 - 18.2 18.2 36.4
Andningsorgan C30-39 67 74.4 7.7 11.0 1.8 5.1
  Näsa, bihåla C30-31 1 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 5 95.7 - - 4.3 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 61 72.8 8.5 12.1 1.6 4.9
  Mediastinum C38 - - - - - -
Ben C40-41 1 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 26 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 39 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 2 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 4 100.0 - - - -
Bröst C50 2 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 197 99.6 - 0.1 0.2 0.1
  Prostata C61 191 99.6 - 0.1 0.2 0.1
  Testikel C62 6 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 54 95.2 1.1 0.7 0.4 2.6
  Njure C64 18 92.3 1.1 2.2 - 4.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 36 96.6 1.1 - 0.6 1.7
Öga C69 1 40.0 - 60.0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 19 85.3 - 5.3 1.1 8.4
Sköldkörtel C73 4 94.4 5.6 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 100.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 13 62.7 3.0 16.4 7.5 10.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 60 74.2 14.6 1.7 1.7 7.9
  Hodgkin lymfom C81 4 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 25 99.2 - - - 0.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 83.3 - - 16.7 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 9 44.2 23.3 11.6 4.7 16.3
  Leukemi C91-95 14 58.8 32.4 - 2.9 5.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 28.6 14.3 - - 57.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 46.2 38.5 - - 15.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 60 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.