Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 594 88.9 2.9 3.9 0.9 3.4
Mun och svalg C00-14 12 98.3 - - - 1.7
  Läpp C00 2 100.0 - - - -
  Tunga C02 4 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 2 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 2 90.9 - - - 9.1
  Svalg C01,C09-14 2 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 109 79.6 2.4 10.9 2.0 5.2
  Matstrupe C15 4 95.0 - - 5.0 -
  Magsäck C16 11 96.3 - 3.7 - -
  Tunntarm C17 1 75.0 - 25.0 - -
  Tjocktarm C18 35 97.1 - 1.1 0.6 1.1
  Ändtarm C19-20 19 95.8 - 1.1 - 3.2
  Anus C21 1 100.0 - - - -
  Lever C22 8 51.2 - 41.5 2.4 4.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 7 54.1 8.1 13.5 2.7 21.6
  Bukspottkörtel C25 20 50.0 10.0 26.0 4.0 10.0
  Andra matsmältningsorgan C26 3 26.7 - 33.3 20.0 20.0
Andningsorgan C30-39 22 75.7 9.9 8.1 1.8 4.5
  Näsa, bihåla C30-31 1 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 1 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 20 75.5 10.8 6.9 2.0 4.9
  Mediastinum C38 0 - - 100.0 - -
Ben C40-41 1 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 21 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 42 99.5 - - - 0.5
Mesoteliom C45 1 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 0 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 3 93.8 - - - 6.3
Bröst C50 183 99.3 0.2 0.1 0.2 0.1
Kvinnliga könsorgan C51-58 73 94.8 1.7 1.7 0.3 1.7
  Livmoderhals C53 6 96.4 - - 3.6 -
  Livmoderkropp C54 40 99.5 - 0.5 - -
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 100.0 - - - -
  Äggstock C56 18 84.6 6.6 4.4 - 4.4
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 8 92.7 - 2.4 - 4.9
Urinorgan C64-68 25 87.3 - 4.0 0.8 7.9
  Njure C64 16 82.1 - 6.4 - 11.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 10 95.8 - - 2.1 2.1
Öga C69 0 - - 50.0 50.0 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 18 81.3 - 6.6 - 12.1
Sköldkörtel C73 11 100.0 - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 100.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 17 50.6 8.0 19.5 6.9 14.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 55 69.1 16.7 4.0 1.5 8.7
  Hodgkin lymfom C81 2 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 22 99.1 - - - 0.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 80.0 - - - 20.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 7 34.3 11.4 28.6 5.7 20.0
  Leukemi C91-95 12 61.0 28.8 - 1.7 8.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 4 11.1 44.4 5.6 5.6 33.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 8 44.7 44.7 - - 10.5
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 9 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 37 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 4 100.0 - - - -
  Basaliom i hud 66 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.