Prostata 201 30.3 85.3
Lunga, luftstrupe 63 9.5 24.5
Hud, ej-melanom2 54 8.1 17.2
Tjocktarm 37 5.6 15.3
Hudmelanom 36 5.4 17.1
Urinblåsa och urinvägar3 35 5.3 15.1
Non-Hodgkin lymfom 27 4.1 14.4
Ändtarm 21 3.2 10.0
Njure 21 3.2 9.9
Hjärna, centrala nervsystemet 21 3.2 10.8
Alla cancerformer2 664 100.0 294.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.