Lunga, luftstrupe 63 23.2 25.6
Prostata 34 12.5 10.5
Magsäck 17 6.3 6.7
Bukspottkörtel 17 6.3 7.9
Tjocktarm 13 4.8 4.8
Urinblåsa och urinvägar3 13 4.8 4.7
Hjärna, centrala nervsystemet 12 4.4 5.4
Ändtarm 11 4.1 5.7
Lever 10 3.7 4.1
Njure 9 3.3 4.4
Alla cancerformer2 271 100.0 109.7
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.