Bröst 154 26.1 73.8
Hud, ej-melanom2 51 8.7 10.5
Tjocktarm 38 6.5 14.6
Livmoderkropp 36 6.1 16.0
Hudmelanom 26 4.4 13.4
Lunga, luftstrupe 23 3.9 7.8
Njure 23 3.9 8.5
Äggstock 22 3.7 10.8
Ändtarm 21 3.6 9.0
Bukspottkörtel 19 3.2 5.6
Alla cancerformer2 589 100.0 244.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.