Bröst 39 15.9 13.7
Tjocktarm 22 9.0 8.1
Lunga, luftstrupe 17 6.9 7.0
Magsäck 15 6.1 4.8
Bukspottkörtel 15 6.1 3.2
Non-Hodgkin lymfom 13 5.3 2.1
Äggstock 10 4.1 2.5
Ändtarm 9 3.7 2.7
Njure 9 3.7 1.5
Livmoderkropp 9 3.7 2.0
Alla cancerformer2 245 100.0 72.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.