Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 632 36.1 3.5 4.2 25.1 4.7 4.1 22.3
Mun och svalg C00-14 13 42.4 1.5 13.6 21.2 - 6.1 15.2
  Läpp C00 4 85.7 - - - - - 14.3
  Tunga C02 1 28.6 - 28.6 42.9 - - -
  Annan muncancer C03-06 2 18.2 - 27.3 27.3 - 9.1 18.2
  Spottkörtel C07-08 1 14.3 - - 14.3 - 28.6 42.9
  Svalg C01,C09-14 4 25.0 5.0 20.0 35.0 - 5.0 10.0
Matsmältningsorgan C15-26 128 17.1 5.8 10.0 29.4 8.3 7.2 22.3
  Matstrupe C15 8 7.5 2.5 - 47.5 2.5 5.0 35.0
  Magsäck C16 16 7.7 1.3 10.3 42.3 2.6 7.7 28.2
  Tunntarm C17 3 37.5 - 12.5 25.0 - 6.3 18.8
  Tjocktarm C18 37 23.5 10.4 11.5 18.6 12.6 4.9 18.6
  Ändtarm C19-20 26 26.2 12.3 18.5 18.5 10.8 6.2 7.7
  Anus C21 1 50.0 - - 25.0 - - 25.0
  Lever C22 13 13.8 - 4.6 20.0 7.7 10.8 43.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 11.1 - 5.6 33.3 5.6 11.1 33.3
  Bukspottkörtel C25 19 5.2 - 5.2 53.6 6.2 10.3 19.6
  Andra matsmältningsorgan C26 2 - - - 27.3 9.1 9.1 54.5
Andningsorgan C30-39 67 12.2 2.4 10.1 40.8 7.7 9.8 16.7
  Näsa, bihåla C30-31 1 - 20.0 - 40.0 - 20.0 20.0
  Struphuvud C32 5 34.8 4.3 - 34.8 - 17.4 8.7
  Lunga, luftstrupe C33-34 61 10.8 2.0 11.1 41.6 8.5 8.9 16.7
  Mediastinum C38 - - - - - - - -
Ben C40-41 1 80.0 - - 20.0 - - -
Hudmelanom C43 26 30.5 0.8 6.3 4.7 0.8 3.9 53.1
Hud, ej-melanom C44 39 52.0 - - 0.5 - 1.0 46.4
Mesoteliom C45 2 16.7 - 8.3 16.7 - 16.7 41.7
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 4 50.0 - - 18.2 4.5 4.5 22.7
Bröst C50 2 22.2 - 44.4 22.2 - 11.1 -
Manliga könsorgan C60-63 197 50.7 5.1 0.5 19.9 2.0 0.2 21.5
  Prostata C61 191 50.6 5.2 - 20.1 2.1 0.2 21.7
  Testikel C62 6 57.1 - 14.3 10.7 - - 17.9
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 - - 50.0 50.0 - - -
Urinorgan C64-68 54 65.9 4.4 2.2 8.9 2.6 1.5 14.4
  Njure C64 18 54.9 5.5 3.3 15.4 5.5 - 15.4
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 36 71.5 3.9 1.7 5.6 1.1 2.2 14.0
Öga C69 1 60.0 - - 40.0 - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 19 95.8 - - - - - 4.2
Sköldkörtel C73 4 33.3 - - 5.6 5.6 11.1 44.4
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - - - 50.0 - - 50.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 13 - 1.5 1.5 34.3 23.9 22.4 16.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 60 8.3 - 0.7 62.6 7.6 3.6 17.2
  Hodgkin lymfom C81 4 11.1 - - 33.3 - - 55.6
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 25 17.3 - 1.6 39.4 3.1 7.9 30.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 - - - 66.7 16.7 - 16.7
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 9 2.3 - - 76.7 14.0 2.3 4.7
  Leukemi C91-95 14 - - - 91.2 8.8 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 - - - 85.7 14.3 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 - - - 84.6 15.4 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 60 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.