Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 594 37.7 1.7 13.1 19.8 4.3 5.9 17.5
Mun och svalg C00-14 12 50.0 5.0 10.0 20.0 - 5.0 10.0
  Läpp C00 2 100.0 - - - - - -
  Tunga C02 4 33.3 11.1 11.1 27.8 - 11.1 5.6
  Annan muncancer C03-06 2 44.4 - 11.1 33.3 - - 11.1
  Spottkörtel C07-08 2 36.4 9.1 9.1 18.2 - 9.1 18.2
  Svalg C01,C09-14 2 50.0 - 16.7 16.7 - - 16.7
Matsmältningsorgan C15-26 109 13.6 5.3 9.9 28.7 8.1 11.0 23.2
  Matstrupe C15 4 5.0 - 25.0 35.0 - - 35.0
  Magsäck C16 11 11.1 - 7.4 50.0 5.6 7.4 18.5
  Tunntarm C17 1 - - - 25.0 25.0 50.0 -
  Tjocktarm C18 35 16.7 10.3 14.9 25.3 10.9 8.6 13.2
  Ändtarm C19-20 19 17.9 10.5 16.8 18.9 6.3 7.4 22.1
  Anus C21 1 - 33.3 - 33.3 - - 33.3
  Lever C22 8 26.8 - 4.9 12.2 2.4 17.1 36.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 7 18.9 - 2.7 21.6 10.8 10.8 35.1
  Bukspottkörtel C25 20 3.0 - - 41.0 9.0 15.0 32.0
  Andra matsmältningsorgan C26 3 - - - 26.7 6.7 40.0 26.7
Andningsorgan C30-39 22 9.9 2.7 4.5 37.8 16.2 8.1 20.7
  Näsa, bihåla C30-31 1 - - - 50.0 - - 50.0
  Struphuvud C32 1 - - - 33.3 - - 66.7
  Lunga, luftstrupe C33-34 20 10.8 2.9 4.9 37.3 17.6 7.8 18.6
  Mediastinum C38 0 - - - 100.0 - - -
Ben C40-41 1 - - - 33.3 - - 66.7
Hudmelanom C43 21 40.2 - 5.6 2.8 - 7.5 43.9
Hud, ej-melanom C44 42 44.7 - - 0.5 - 1.4 53.4
Mesoteliom C45 1 - - - 33.3 - 33.3 33.3
Autonoma nervsystemet C47 0 50.0 - - 50.0 - - -
Bindvävnad C48-49 3 31.3 - - 31.3 - 18.8 18.8
Bröst C50 183 52.2 0.7 32.2 4.3 0.9 3.4 6.5
Kvinnliga könsorgan C51-58 73 52.1 0.8 3.6 25.1 2.8 6.3 9.4
  Livmoderhals C53 6 46.4 - 7.1 35.7 - - 10.7
  Livmoderkropp C54 40 71.3 1.0 2.5 12.4 1.5 2.5 8.9
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 - - - - - 100.0 -
  Äggstock C56 18 15.4 1.1 2.2 56.0 5.5 13.2 6.6
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 8 43.9 - 9.8 12.2 4.9 12.2 17.1
Urinorgan C64-68 25 53.2 3.2 0.8 15.1 5.6 4.0 18.3
  Njure C64 16 50.0 2.6 - 14.1 9.0 5.1 19.2
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 10 58.3 4.2 2.1 16.7 - 2.1 16.7
Öga C69 0 50.0 - - - - 50.0 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 18 98.9 - - 1.1 - - -
Sköldkörtel C73 11 39.3 - 8.9 10.7 - 5.4 35.7
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - - - - 100.0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 17 - - - 41.4 19.5 18.4 20.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 55 6.2 0.4 1.8 63.6 8.0 3.6 16.4
  Hodgkin lymfom C81 2 - - 9.1 36.4 - 9.1 45.5
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 22 13.8 0.9 3.7 34.9 2.8 8.3 35.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 20.0 - - 60.0 20.0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 7 2.9 - - 74.3 20.0 - 2.9
  Leukemi C91-95 12 - - - 93.2 6.8 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 4 - - - 83.3 16.7 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 8 - - - 89.5 10.5 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 9 97.7 - - - - - 2.3
  Förstadier till cancer i livmoderhals 37 100.0 - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 4 90.5 4.8 - - - - 4.8
  Basaliom i hud 66 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.