Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 473 1987 3316 5949
Mun och svalg C00-14 7 40 56 89
  Läpp C00 - 6 11 20
  Tunga C02 2 12 15 21
  Annan muncancer C03-06 1 7 10 13
  Spottkörtel C07-08 2 7 10 20
  Svalg C01,C09-14 2 8 10 15
Matsmältningsorgan C15-26 73 219 336 542
  Matstrupe C15 2 4 5 6
  Magsäck C16 2 12 22 60
  Tunntarm C17 - 2 5 6
  Tjocktarm C18 30 112 176 282
  Ändtarm C19-20 18 59 94 135
  Anus C21 1 2 2 3
  Lever C22 4 6 6 8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 7 10 12 19
  Bukspottkörtel C25 9 12 14 23
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 17 30 42 60
  Näsa, bihåla C30-31 1 2 2 4
  Struphuvud C32 2 2 2 6
  Lunga, luftstrupe C33-34 14 26 38 50
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 1 2 2 8
Hudmelanom C43 26 92 140 237
Hud, ej-melanom C44 50 173 224 281
Mesoteliom C45 1 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - 1 2 5
Bindvävnad C48-49 3 11 23 39
Bröst C50 150 796 1436 2530
Kvinnliga könsorgan C51-58 64 261 442 912
  Livmoderhals C53 1 19 31 91
  Livmoderkropp C54 35 166 291 588
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 1 1 5
  Äggstock C56 17 49 86 177
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 10 26 33 51
Urinorgan C64-68 24 77 133 224
  Njure C64 15 46 79 140
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 9 31 54 84
Öga C69 - 2 6 17
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 9 58 121 271
Sköldkörtel C73 8 50 94 274
Andra endokrina körtlar C74-75 1 1 1 5
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 21 24 39
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 31 152 233 415
  Hodgkin lymfom C81 2 10 20 63
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 11 68 110 185
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 3 5 6
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 6 12 21
  Leukemi C91-95 10 33 49 90
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 4 4 4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 28 33 46
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 9 43 61 110
  Förstadier till cancer i livmoderhals 49 183 326 704
  Borderlinetumör i äggstock D39 3 21 50 99
  Basaliom i hud 68 289 488 1046
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.