Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 239 905 1500 2173
Mun och svalg C00-14 5 22 36 55
  Läpp C00 0 5 9 19
  Tunga C02 0 1 3 4
  Annan muncancer C03-06 1 6 8 10
  Spottkörtel C07-08 1 2 6 9
  Svalg C01,C09-14 2 9 11 12
Matsmältningsorgan C15-26 41 129 180 257
  Matstrupe C15 2 4 6 7
  Magsäck C16 5 9 15 31
  Tunntarm C17 - 3 5 11
  Tjocktarm C18 13 59 81 112
  Ändtarm C19-20 8 33 48 65
  Anus C21 0 0 0 0
  Lever C22 7 11 15 16
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 2 3
  Bukspottkörtel C25 5 7 8 12
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 12 36 47 62
  Näsa, bihåla C30-31 - 2 3 4
  Struphuvud C32 1 7 12 16
  Lunga, luftstrupe C33-34 11 28 33 41
  Mediastinum C38 - - - 1
Ben C40-41 - 4 5 14
Hudmelanom C43 17 55 78 110
Hud, ej-melanom C44 15 49 69 94
Mesoteliom C45 1 2 2 2
Autonoma nervsystemet C47 - - - 7
Bindvävnad C48-49 2 9 15 28
Bröst C50 1 2 3 4
Manliga könsorgan C60-63 89 358 673 894
  Prostata C61 82 326 618 796
  Testikel C62 7 31 54 93
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 1 2 4
Urinorgan C64-68 20 81 128 189
  Njure C64 8 27 44 67
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 12 53 85 121
Öga C69 2 5 7 16
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 6 32 54 103
Sköldkörtel C73 2 10 17 38
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 0 7
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 10 11 15
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 23 101 173 278
  Hodgkin lymfom C81 4 13 32 72
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 14 42 70 95
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 3 3 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 6 8 10
  Leukemi C91-95 4 28 50 87
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 8 9 10
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 27 105 178 337
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.