Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 217 927 1523 2532
Mun och svalg C00-14 3 16 21 35
  Läpp C00 - 2 3 4
  Tunga C02 1 5 7 10
  Annan muncancer C03-06 0 2 2 4
  Spottkörtel C07-08 1 2 3 7
  Svalg C01,C09-14 1 5 6 9
Matsmältningsorgan C15-26 30 86 123 186
  Matstrupe C15 1 2 2 3
  Magsäck C16 1 4 7 18
  Tunntarm C17 - 1 2 2
  Tjocktarm C18 12 45 63 98
  Ändtarm C19-20 9 23 36 45
  Anus C21 0 1 1 1
  Lever C22 1 2 2 3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 4 4 6
  Bukspottkörtel C25 3 5 6 10
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 6 12 18 25
  Näsa, bihåla C30-31 0 1 1 1
  Struphuvud C32 1 1 1 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 5 10 17 22
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 1 3 3 8
Hudmelanom C43 13 47 66 109
Hud, ej-melanom C44 10 34 47 60
Mesoteliom C45 1 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - 1 2 5
Bindvävnad C48-49 2 6 14 22
Bröst C50 72 404 699 1084
Kvinnliga könsorgan C51-58 31 126 201 341
  Livmoderhals C53 1 19 30 53
  Livmoderkropp C54 16 65 108 187
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 1 1 2
  Äggstock C56 10 26 46 77
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 4 15 17 21
Urinorgan C64-68 10 30 48 83
  Njure C64 7 21 34 59
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3 9 14 24
Öga C69 - 0 2 9
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 9 37 74 151
Sköldkörtel C73 9 42 69 160
Andra endokrina körtlar C74-75 2 2 2 5
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 8 10 13
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 15 72 123 235
  Hodgkin lymfom C81 1 10 23 55
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3 28 47 82
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 2 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 2 5 8
  Leukemi C91-95 9 19 33 68
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 9 13 18
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 5 23 32 51
  Förstadier till cancer i livmoderhals 52 209 366 633
  Borderlinetumör i äggstock D39 2 20 38 66
  Basaliom i hud 21 89 156 315
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.