Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 155 163 171 180 188 208 199 217 209 197 228
Mun och svalg C00-14 2 1 2 2 1 3 1 4 4 1 2
  Läpp C00 0 - - - - 0 0 - 0 - -
  Tunga C02 - - 1 0 0 1 0 1 1 1 2
  Annan muncancer C03-06 1 0 0 0 0 1 - 1 1 - -
  Spottkörtel C07-08 - - 0 0 - 1 0 1 0 - -
  Svalg C01,C09-14 0 1 1 1 0 1 1 1 2 - -
Matsmältningsorgan C15-26 53 48 50 51 58 61 57 60 65 58 74
  Matstrupe C15 3 2 2 3 4 4 3 3 5 6 4
  Magsäck C16 28 25 19 21 19 19 13 15 11 5 15
  Tunntarm C17 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 3
  Tjocktarm C18 4 5 6 6 10 10 11 10 15 13 17
  Ändtarm C19-20 4 4 7 6 6 6 8 9 8 8 11
  Anus C21 - - - - 0 0 0 - - - -
  Lever C22 1 2 3 3 3 4 4 1 6 4 6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 2 2 4 3 4 2 1 6 3
  Bukspottkörtel C25 9 7 9 8 11 13 13 17 16 15 14
  Andra matsmältningsorgan C26 3 1 1 0 0 1 1 1 1 - 1
Andningsorgan C30-39 59 65 62 64 56 58 44 54 44 48 63
  Näsa, bihåla C30-31 0 1 0 1 0 0 - 1 - - -
  Struphuvud C32 1 3 1 2 1 2 1 1 0 2 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 57 61 61 61 54 56 43 50 43 44 61
  Mediastinum C38 0 0 0 0 0 1 - 0 0 1 -
Ben C40-41 1 0 0 - 0 1 1 0 - - -
Hudmelanom C43 1 1 1 2 2 3 2 3 3 1 8
Hud, ej-melanom C44 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 -
Mesoteliom C45 0 1 1 1 1 2 3 1 2 3 3
Autonoma nervsystemet C47 0 0 - - - - - 0 0 - -
Bindvävnad C48-49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1
Bröst C50 0 - - - - 0 - - - - -
Manliga könsorgan C60-63 12 15 18 22 30 34 39 38 39 41 38
  Prostata C61 11 15 18 21 29 33 38 37 39 40 37
  Testikel C62 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 1
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - 0 0 0 0 - 1 -
Urinorgan C64-68 8 7 12 9 10 11 14 16 16 12 13
  Njure C64 4 3 5 5 6 3 8 7 6 5 5
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 4 4 7 4 4 8 7 10 10 7 8
Öga C69 1 0 0 0 0 0 1 1 0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 5 5 6 5 4 7 9 9 7 8
Sköldkörtel C73 0 1 1 1 0 1 1 0 0 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - - 0 0 0 - 0 0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 5 4 2 5 9 8 8 7 9 6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 11 13 14 16 17 18 20 21 19 16 12
  Hodgkin lymfom C81 2 2 3 1 1 1 0 1 0 - 2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3 4 4 6 7 7 9 8 6 8 5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 0 0 0 0 1 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 2 2 3 5 4 6 3 3 2 2
  Leukemi C91-95 3 4 4 7 3 5 4 7 7 5 2
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0 1 1 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 0 1 0 1 1 1 1 1 - 1
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 0 - - - - - - - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.