Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 109.6 110.0 112.2 103.5 99.2 97.0 90.0 83.5 79.1 71.8 71.0
Mun och svalg C00-14 1.2 0.8 1.2 1.9 0.9 0.8 0.3 0.5 1.1 0.7 -
  Läpp C00 - - 0.2 - - - - - 0.0 - -
  Tunga C02 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 - 0.0 - -
  Annan muncancer C03-06 0.2 0.2 0.2 0.5 0.1 0.4 0.1 0.2 0.2 0.7 -
  Spottkörtel C07-08 0.1 - 0.1 0.2 0.3 - 0.0 0.0 - - -
  Svalg C01,C09-14 0.7 0.4 0.4 1.1 0.2 0.0 - 0.3 0.9 - -
Matsmältningsorgan C15-26 46.0 42.9 44.4 38.2 34.4 28.1 24.2 27.0 24.5 23.1 20.8
  Matstrupe C15 3.3 2.4 2.0 1.3 1.9 1.5 0.6 1.1 0.9 0.8 -
  Magsäck C16 21.5 15.7 12.5 13.1 9.5 4.3 4.7 5.9 3.2 4.0 2.1
  Tunntarm C17 0.2 0.4 0.1 0.2 0.6 0.6 0.2 0.0 0.3 - 0.9
  Tjocktarm C18 6.5 6.8 7.8 6.1 5.8 6.7 5.0 5.8 5.3 5.1 1.9
  Ändtarm C19-20 2.6 4.0 3.7 4.3 3.2 2.7 3.1 2.5 2.6 1.1 4.1
  Anus C21 - - 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 0.2 0.0 0.7 -
  Lever C22 0.9 2.6 2.2 1.9 1.4 1.5 1.3 1.2 2.1 2.7 1.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3.4 4.6 6.4 4.1 3.7 3.0 2.8 1.8 1.4 1.6 1.7
  Bukspottkörtel C25 5.2 6.1 8.4 6.9 7.1 7.2 5.6 7.8 8.0 6.5 8.1
  Andra matsmältningsorgan C26 2.4 0.3 1.0 0.4 0.8 0.3 0.7 0.6 0.7 0.4 1.0
Andningsorgan C30-39 6.0 6.6 7.9 6.9 6.3 8.7 7.6 10.1 8.9 9.0 12.5
  Näsa, bihåla C30-31 0.6 0.3 0.4 0.4 - 0.2 0.3 0.4 0.2 1.2 -
  Struphuvud C32 - 0.1 - - 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 4.9 6.1 7.1 6.1 6.2 8.3 7.3 9.6 8.4 7.8 12.2
  Mediastinum C38 0.1 - 0.1 0.3 - 0.1 - 0.0 - - 0.1
Ben C40-41 0.4 0.7 - 0.2 0.5 - - - 0.2 - -
Hudmelanom C43 1.7 1.4 0.8 1.1 1.5 1.1 0.8 0.6 1.5 1.2 0.9
Hud, ej-melanom C44 0.6 - - 0.2 0.2 0.0 0.2 0.3 0.2 0.3 -
Mesoteliom C45 - - 0.4 0.4 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 - 0.2
Autonoma nervsystemet C47 - 0.2 0.4 - - 0.1 0.1 - - - -
Bindvävnad C48-49 0.5 1.0 1.0 0.2 - 0.7 1.6 0.7 0.6 0.7 0.9
Bröst C50 14.0 18.7 20.0 17.2 20.8 20.8 18.6 14.7 15.5 13.6 12.3
Kvinnliga könsorgan C51-58 17.5 13.8 12.5 13.0 12.8 10.7 11.9 9.3 10.0 10.5 11.4
  Livmoderhals C53 5.8 3.6 4.2 1.9 1.3 1.5 1.4 0.5 1.6 1.2 1.5
  Livmoderkropp C54 2.4 2.3 2.2 2.9 3.8 2.1 1.4 2.5 2.1 2.7 2.2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1.5 0.4 0.2 0.1 - 0.1 0.1 0.2 0.1 - 0.2
  Äggstock C56 6.0 6.7 5.1 7.4 6.9 6.4 8.0 5.5 5.6 5.9 7.2
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 1.0 0.6 0.6 0.8 0.3
Urinorgan C64-68 3.0 3.8 5.4 3.0 3.5 4.3 4.4 2.6 2.3 1.1 0.7
  Njure C64 2.0 2.2 3.7 2.0 2.8 2.6 2.9 1.7 1.6 0.8 0.2
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 0.9 1.6 1.7 1.0 0.7 1.7 1.5 0.9 0.7 0.3 0.5
Öga C69 0.7 - 0.1 0.1 - 0.3 0.2 0.3 - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3.6 6.3 4.0 4.8 1.8 5.6 4.1 3.3 3.8 2.6 2.6
Sköldkörtel C73 0.9 1.2 1.4 0.7 0.3 0.6 0.6 0.1 0.3 0.2 0.3
Andra endokrina körtlar C74-75 0.2 0.2 0.2 0.4 0.6 0.2 0.2 - 0.3 - 0.7
Annan eller ospecifierad C76,C80 3.5 2.7 2.9 3.4 3.5 6.2 4.8 4.6 3.5 3.8 2.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 9.8 9.7 9.5 11.7 11.7 8.5 10.3 9.4 6.3 5.1 5.8
  Hodgkin lymfom C81 0.6 1.2 1.2 - 0.3 0.1 0.7 0.2 0.1 0.5 0.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2.2 2.4 2.7 3.0 4.7 3.2 4.3 4.1 3.2 3.0 1.1
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 0.0 - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2.6 2.3 2.2 2.5 2.1 2.5 2.4 2.0 1.1 0.8 1.3
  Leukemi C91-95 4.1 3.3 3.4 5.8 4.1 2.0 2.2 2.6 1.6 0.8 2.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0.0 0.5 0.3 0.1 - 0.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0.3 0.4 0.1 0.4 0.3 0.6 0.2 0.2 0.1 - 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - 0.2 - 0.1 - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - 0.3 - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - 0.2 - 0.2 0.0 0.0 0.2 - -
  Basaliom i hud - - - - 0.1 - 0.1 - 0.1 - -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.