Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 31.1 24.7 4.1 18.2 37.7 49.6 65.9 92.6 101.5 174.1 389.1 671.9 1060 1667 2388 3000 3504 4259 296.6
Mun och svalg C00-14 - - - - - - 3.7 - 3.8 - 11.6 10.7 23.9 17.4 23.3 29.9 31.4 55.1 4.1
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - 3.4 - 11.7 15.0 10.5 41.3 0.8
  Tunga C02 - - - - - - 3.7 - - - 3.9 3.6 6.8 - 11.7 7.5 - - 1.1
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - 3.4 8.7 - - 10.5 - 0.4
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - 3.4 - - - - 13.8 0.2
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 3.8 - 7.7 7.1 6.8 8.7 - 7.5 10.5 - 1.6
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - 3.5 11.0 8.1 18.8 22.7 84.7 152.9 201.1 335.2 471.9 725.7 753.1 950.9 57.6
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - 7.7 10.7 6.8 21.8 29.1 37.4 10.5 55.1 3.0
  Magsäck C16 - - - - - - 3.7 - - - 11.6 7.1 20.5 43.5 52.4 52.4 156.9 137.8 6.3
  Tunntarm C17 - - - - - - - 4.0 7.5 - 3.9 10.7 - 8.7 11.7 7.5 10.5 41.3 2.1
  Tjocktarm C18 - - - - - - 7.3 - - 7.6 23.1 46.2 78.4 130.6 186.4 254.4 251.0 289.4 19.9
  Ändtarm C19-20 - - - - - 3.5 - 4.0 11.3 3.8 19.3 56.9 58.0 43.5 52.4 149.6 146.4 124.0 12.2
  Anus C21 - - - - - - - - - 3.8 - - - - - 7.5 - - 0.3
  Lever C22 - - - - - - - - - 3.8 3.9 7.1 3.4 13.1 35.0 82.3 83.7 68.9 3.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 7.7 - - 17.4 5.8 7.5 20.9 68.9 1.5
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 3.8 7.7 10.7 34.1 56.6 87.4 127.2 73.2 151.6 8.2
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - 3.6 - - 11.7 - - 13.8 0.4
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - - 11.4 23.1 85.3 139.8 209.0 337.9 381.6 313.8 372.1 31.1
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - 5.8 - - - 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 3.9 7.1 13.6 13.1 23.3 7.5 10.5 - 2.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 11.4 15.4 74.7 122.7 195.9 308.7 366.6 292.9 372.1 28.4
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - 3.6 - - - 7.5 10.5 - 0.3
Ben C40-41 - - - - - - - - - - 3.9 - - 4.4 - - 31.4 - 0.5
Hudmelanom C43 - - - - - - 7.3 8.1 7.5 11.4 27.0 28.4 37.5 39.2 46.6 29.9 125.5 165.4 9.9
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - 3.8 - 7.1 30.7 34.8 110.7 172.1 251.0 551.3 10.7
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - 3.9 - 13.6 17.4 - 15.0 20.9 41.3 1.7
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - 4.0 - - - - - - - - - - 0.2
Bindvävnad C48-49 - - - - 3.4 3.5 7.3 - 7.5 - - - - 4.4 11.7 22.4 10.5 27.6 2.2
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - - 5.8 - - - 0.1
Manliga könsorgan C60-63 - - - 3.6 3.4 14.2 14.6 12.1 11.3 49.2 111.7 238.2 443.2 670.4 908.8 897.8 1109 1047 97.9
  Prostata C61 - - - - - - - - - 34.1 107.9 234.6 433.0 666.1 908.8 897.8 1098 1047 92.0
  Testikel C62 - - - 3.6 3.4 14.2 14.6 12.1 11.3 15.1 3.9 - 3.4 - - - 10.5 - 5.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - 3.6 6.8 4.4 - - - - 0.5
Urinorgan C64-68 3.9 - - - - - - 4.0 11.3 18.9 34.7 49.8 58.0 130.6 256.3 366.6 481.2 523.7 26.3
  Njure C64 3.9 - - - - - - - 3.8 15.1 11.6 17.8 23.9 30.5 75.7 67.3 83.7 27.6 7.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - 4.0 7.5 3.8 23.1 32.0 34.1 100.1 180.6 299.3 397.5 496.1 18.8
Öga C69 3.9 - - - 6.9 - - - - - 3.9 - 3.4 - 5.8 7.5 - - 1.5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 11.7 16.5 - 3.6 13.7 10.6 3.7 12.1 11.3 15.1 15.4 32.0 27.3 52.2 40.8 29.9 52.3 41.3 14.1
Sköldkörtel C73 - - - - 3.4 3.5 3.7 8.1 11.3 3.8 11.6 3.6 3.4 8.7 5.8 15.0 10.5 - 3.6
Andra endokrina körtlar C74-75 3.9 - - - - - - - - - - - - - - - 10.5 - 0.5
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - 3.6 - 7.1 7.3 - 3.8 3.8 7.7 10.7 6.8 34.8 17.5 67.3 41.8 96.5 5.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 7.8 8.2 4.1 7.3 6.9 7.1 7.3 36.3 15.0 34.1 50.1 53.3 71.6 108.8 145.6 239.4 261.5 385.9 28.8
  Hodgkin lymfom C81 - - 4.1 3.6 6.9 - 3.7 8.1 - 3.8 3.9 7.1 - 4.4 11.7 - 10.5 - 3.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3.9 - - - - 7.1 - 12.1 3.8 18.9 30.8 35.6 47.7 56.6 69.9 82.3 104.6 82.7 12.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - 3.6 3.4 - - - 10.5 27.6 0.5
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - 4.0 - 7.6 3.9 - 10.2 8.7 23.3 59.9 41.8 68.9 3.2
  Leukemi C91-95 3.9 8.2 - 3.6 - - 3.7 12.1 11.3 3.8 11.6 7.1 10.2 26.1 29.1 59.9 73.2 110.3 7.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - 5.8 29.9 10.5 68.9 0.8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - 13.1 5.8 7.5 10.5 27.6 0.8
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - 7.1 7.3 12.1 11.3 75.7 69.3 124.4 225.0 278.6 495.2 658.4 910.0 964.7 58.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.