Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - - 4.1 - - 10.6 14.6 20.1 - 34.1 88.6 202.6 313.6 557.2 856.3 1384 1799 2908 101.6
Mun och svalg C00-14 - - - - - - 3.7 4.0 - - 7.7 3.6 3.4 8.7 5.8 7.5 - 27.6 1.7
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.8 0.1
  Tunga C02 - - - - - - 3.7 - - - - - - 4.4 5.8 7.5 - 13.8 0.6
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - 3.6 - 4.4 - - - - 0.3
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - 3.9 - - - - - - - 0.2
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 4.0 - - 3.9 - 3.4 - - - - - 0.6
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - 7.3 4.0 - 11.4 38.5 67.5 105.7 174.1 302.9 486.3 460.3 785.6 32.6
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - 7.7 14.2 10.2 17.4 40.8 29.9 20.9 41.3 3.3
  Magsäck C16 - - - - - - 3.7 - - - 11.6 - 13.6 26.1 40.8 67.3 115.1 124.0 4.8
  Tunntarm C17 - - - - - - - 4.0 - - - 10.7 3.4 - 17.5 - - 41.3 1.4
  Tjocktarm C18 - - - - - - 3.7 - - - 7.7 7.1 23.9 60.9 69.9 112.2 83.7 220.5 7.7
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 3.8 3.9 21.3 23.9 13.1 29.1 67.3 73.2 55.1 4.5
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lever C22 - - - - - - - - - 3.8 - 3.6 3.4 4.4 29.1 67.3 62.8 82.7 2.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 3.9 - - 8.7 11.7 - 20.9 68.9 1.1
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 3.8 3.9 10.7 23.9 43.5 64.1 134.7 83.7 137.8 6.8
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - 3.4 - - 7.5 - 13.8 0.3
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - - 7.6 7.7 60.4 105.7 178.5 203.9 306.8 334.7 454.8 23.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - 3.6 - - 5.8 - 31.4 13.8 0.5
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 7.6 7.7 53.3 102.3 178.5 198.1 306.8 292.9 441.0 23.1
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - 3.6 - - - - 10.5 - 0.2
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hudmelanom C43 - - - - - - - 4.0 - - 3.9 - - 4.4 23.3 - 41.8 27.6 1.4
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - - 20.9 13.8 0.2
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - 10.2 13.1 5.8 7.5 20.9 41.3 1.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - - - - - 5.8 7.5 10.5 - 0.2
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - - - 4.0 - 3.8 - 14.2 13.6 74.0 151.5 306.8 407.9 826.9 16.1
  Prostata C61 - - - - - - - 4.0 - - - 14.2 13.6 69.7 151.5 306.8 407.9 826.9 15.7
  Testikel C62 - - - - - - - - - 3.8 - - - - - - - - 0.2
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - - 4.4 - - - - 0.1
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - 7.7 17.8 13.6 26.1 52.4 82.3 177.8 399.7 7.2
  Njure C64 - - - - - - - - - - - 10.7 10.2 17.4 40.8 37.4 31.4 55.1 3.0
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - 7.7 7.1 3.4 8.7 11.7 44.9 146.4 344.5 4.2
Öga C69 - - - - - - - - - - - - 3.4 - - - 10.5 - 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - 4.1 - - 7.1 - - - - 15.4 21.3 30.7 21.8 29.1 22.4 41.8 27.6 5.6
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - 3.4 - - - - - 0.1
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - - - 10.5 - 0.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - 3.8 3.9 3.6 10.2 21.8 11.7 37.4 41.8 96.5 2.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - - 3.5 3.7 4.0 - 7.6 3.9 14.2 13.6 34.8 64.1 119.7 219.7 206.7 8.2
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - 3.7 - - - - - - - 5.8 7.5 10.5 - 0.5
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - 3.5 - - - - - 7.1 3.4 13.1 23.3 44.9 83.7 82.7 2.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - 10.5 13.8 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 7.6 - 3.6 6.8 - 5.8 15.0 20.9 27.6 1.4
  Leukemi C91-95 - - - - - - - 4.0 - - 3.9 3.6 3.4 21.8 23.3 37.4 73.2 41.3 2.8
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - - 15.0 10.5 27.6 0.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - 5.8 - 10.5 13.8 0.2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.