Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - - - - 3.8 4.1 8.4 13.2 65.6 74.8 80.6 175.9 274.3 358.0 610.2 735.3 1091 1461 75.5
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - - - 3.6 - - 5.2 12.0 6.8 23.8 0.5
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.9 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.9 0.0
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - - - 5.2 6.0 6.8 11.9 0.3
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - 3.6 - - - 6.0 - - 0.2
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - 4.2 - 8.2 11.8 26.9 39.5 72.9 86.3 229.5 191.3 399.9 724.6 22.0
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 3.9 - - - 4.3 10.4 6.0 13.6 17.8 0.8
  Magsäck C16 - - - - - - 4.2 - 4.1 - 7.7 - 3.5 12.9 15.6 23.9 40.7 136.6 2.8
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - 3.5 - 5.2 - 6.8 5.9 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - - 3.8 7.2 13.9 4.3 41.7 41.8 81.3 207.9 3.9
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 4.1 - - 7.2 6.9 8.6 20.9 23.9 27.1 83.2 2.3
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - 3.5 - - - - - 0.1
  Lever C22 - - - - - - - - - - 3.8 10.8 3.5 8.6 26.1 23.9 40.7 23.8 2.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - 3.6 3.5 4.3 10.4 6.0 27.1 47.5 1.1
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 7.9 11.5 10.8 31.2 43.1 88.7 59.8 128.8 166.3 7.9
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - 3.5 - 10.4 6.0 33.9 35.6 0.8
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 12.3 3.9 3.8 17.9 41.7 43.1 146.0 119.6 61.0 77.2 9.7
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - 4.1 - - - - - 5.2 - - - 0.4
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - 5.2 - - - 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 8.2 3.9 3.8 17.9 38.2 43.1 135.6 119.6 61.0 65.3 9.0
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.9 0.0
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hudmelanom C43 - - - - - - - - 4.1 3.9 - - 6.9 4.3 15.6 - - 11.9 1.3
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - - 13.6 17.8 0.2
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - - - 13.6 - 0.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - 3.9 - 3.6 6.9 - 5.2 - 13.6 11.9 0.9
Bröst C50 - - - - - - - 4.4 12.3 7.9 34.6 64.6 79.9 69.0 88.7 113.6 162.7 130.7 15.4
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - - - 8.8 8.2 31.5 7.7 21.5 20.8 60.4 57.4 89.7 108.4 160.4 10.2
  Livmoderhals C53 - - - - - - - 4.4 - 7.9 - 3.6 3.5 - 5.2 12.0 - 11.9 1.3
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - 4.1 3.9 3.8 3.6 - 8.6 20.9 29.9 40.7 53.5 2.3
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - 6.8 11.9 0.1
  Äggstock C56 - - - - - - - 4.4 4.1 15.7 3.8 14.4 17.4 51.8 31.3 29.9 40.7 77.2 6.0
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - 3.9 - - - - - 17.9 20.3 5.9 0.5
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - - 3.6 - 21.6 10.4 47.8 54.2 59.4 2.0
  Njure C64 - - - - - - - - - - - 3.6 - 17.3 5.2 29.9 27.1 29.7 1.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - - - 4.3 5.2 17.9 27.1 29.7 0.7
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - 3.8 - 4.2 - 12.3 - 7.7 3.6 3.5 30.2 10.4 17.9 33.9 17.8 3.5
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - 3.6 - - - 12.0 13.6 - 0.3
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - 3.5 - - 6.0 - - 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 4.1 - - 8.2 - - 7.2 17.4 12.9 20.9 17.9 27.1 106.9 3.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - - - - - - 11.8 - 7.2 20.8 30.2 20.9 107.6 183.0 118.8 5.7
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - - - 5.2 6.0 - 5.9 0.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - - 3.9 - 3.6 10.4 17.3 10.4 35.9 88.1 59.4 2.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - - - 12.9 - 29.9 54.2 11.9 1.0
  Leukemi C91-95 - - - - - - - - - 7.9 - 3.6 10.4 - 5.2 23.9 27.1 23.8 1.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - - 6.0 - 11.9 0.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - - 6.0 13.6 5.9 0.2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - 3.5 - - - - - 0.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - 6.0 - - 0.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.