Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 520 90.0 2.3 3.2 0.9 3.6
Mun och svalg C00-14 7 97.1 - 2.9 - -
  Läpp C00 2 88.9 - 11.1 - -
  Tunga C02 2 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 1 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 0 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 2 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 107 86.8 0.9 6.5 1.7 4.1
  Matstrupe C15 5 96.3 - - - 3.7
  Magsäck C16 13 95.2 - 3.2 1.6 -
  Tunntarm C17 3 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 37 95.7 - 2.1 1.1 1.1
  Ändtarm C19-20 21 98.1 - - - 1.9
  Anus C21 0 100.0 - - - -
  Lever C22 8 68.4 5.3 15.8 7.9 2.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 46.7 - 20.0 - 33.3
  Bukspottkörtel C25 16 54.4 3.8 24.1 3.8 13.9
  Andra matsmältningsorgan C26 1 75.0 - 25.0 - -
Andningsorgan C30-39 58 67.7 9.7 11.1 1.7 9.7
  Näsa, bihåla C30-31 0 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 3 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 53 66.2 10.2 12.0 1.9 9.8
  Mediastinum C38 1 33.3 33.3 - - 33.3
Ben C40-41 1 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 16 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 25 99.2 - - - 0.8
Mesoteliom C45 3 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 0 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 3 100.0 - - - -
Bröst C50 0 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 173 99.5 - - 0.1 0.3
  Prostata C61 168 99.5 - - 0.1 0.4
  Testikel C62 5 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 51 94.9 0.4 1.9 0.8 1.9
  Njure C64 12 91.7 - 3.3 1.7 3.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 39 95.9 0.5 1.5 0.5 1.5
Öga C69 1 71.4 - 28.6 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 16 87.2 - 5.1 1.3 6.4
Sköldkörtel C73 4 95.0 5.0 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 100.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 9 75.6 2.2 6.7 - 15.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 44 76.3 11.0 0.5 2.3 10.0
  Hodgkin lymfom C81 3 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 19 100.0 - - - -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 60.0 20.0 - - 20.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 6 56.7 13.3 3.3 6.7 20.0
  Leukemi C91-95 11 53.7 33.3 - 3.7 9.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 45.5 9.1 - - 45.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 25.0 - - 12.5 62.5
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 109 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.