Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 449 88.6 2.1 4.4 1.2 3.7
Mun och svalg C00-14 5 100.0 - - - -
  Läpp C00 1 100.0 - - - -
  Tunga C02 1 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 2 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 1 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 1 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 97 77.9 0.8 11.4 2.5 7.4
  Matstrupe C15 2 100.0 - - - -
  Magsäck C16 11 92.6 - 1.9 - 5.6
  Tunntarm C17 2 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 31 89.7 0.6 5.1 1.9 2.6
  Ändtarm C19-20 15 98.7 - - 1.3 -
  Anus C21 1 100.0 - - - -
  Lever C22 6 64.3 3.6 25.0 - 7.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 5 52.2 4.3 8.7 8.7 26.1
  Bukspottkörtel C25 21 45.8 0.9 30.8 3.7 18.7
  Andra matsmältningsorgan C26 3 53.3 - 26.7 13.3 6.7
Andningsorgan C30-39 25 63.2 12.0 11.2 1.6 12.0
  Näsa, bihåla C30-31 1 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 0 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 23 64.1 12.0 11.1 1.7 11.1
  Mediastinum C38 0 - - 50.0 - 50.0
Ben C40-41 - - - - - -
Hudmelanom C43 15 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 22 99.1 - - 0.9 -
Mesoteliom C45 1 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 3 100.0 - - - -
Bröst C50 134 99.1 0.3 - 0.1 0.4
Kvinnliga könsorgan C51-58 61 93.8 2.0 1.0 1.6 1.6
  Livmoderhals C53 8 100.0 - - - -
  Livmoderkropp C54 29 96.5 - - 1.4 2.1
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 50.0 - - 25.0 25.0
  Äggstock C56 19 89.2 4.3 3.2 2.2 1.1
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 5 92.3 7.7 - - -
Urinorgan C64-68 18 91.2 - 5.5 - 3.3
  Njure C64 11 90.6 - 5.7 - 3.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 8 92.1 - 5.3 - 2.6
Öga C69 0 100.0 - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 17 83.5 - 9.4 - 7.1
Sköldkörtel C73 7 100.0 - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 1 100.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 12 59.7 3.2 17.7 3.2 16.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 30 80.3 12.5 1.3 2.0 3.9
  Hodgkin lymfom C81 2 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 16 100.0 - - - -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 100.0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 54.2 25.0 8.3 4.2 8.3
  Leukemi C91-95 5 48.1 44.4 - 7.4 -
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 25.0 25.0 - - 50.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 66.7 - - - 33.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 13 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 32 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 3 100.0 - - - -
  Basaliom i hud 124 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.