Prostata 164 29.7 82.5
Lunga, luftstrupe 67 12.1 34.3
Tjocktarm 43 7.8 22.2
Urinblåsa och urinvägar3 34 6.1 15.4
Hud, ej-melanom2 25 4.5 11.0
Non-Hodgkin lymfom 25 4.5 18.1
Ändtarm 23 4.2 14.3
Bukspottkörtel 19 3.4 8.8
Hudmelanom 18 3.3 11.9
Hjärna, centrala nervsystemet 17 3.1 17.9
Alla cancerformer2 553 100.0 305.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.