Lunga, luftstrupe 61 26.8 29.8
Prostata 37 16.2 15.7
Tjocktarm 17 7.5 8.1
Magsäck 15 6.6 8.0
Bukspottkörtel 14 6.1 5.7
Ändtarm 11 4.8 5.2
Urinblåsa och urinvägar3 8 3.5 3.2
Hudmelanom 8 3.5 4.2
Hjärna, centrala nervsystemet 8 3.5 4.6
Lever 6 2.6 3.0
Alla cancerformer2 228 100.0 108.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.