Bröst 143 30.9 86.1
Tjocktarm 31 6.7 10.7
Livmoderkropp 24 5.2 11.2
Lunga, luftstrupe 23 5.0 11.0
Hjärna, centrala nervsystemet 21 4.5 16.5
Hud, ej-melanom2 20 4.3 4.3
Bukspottkörtel 19 4.1 5.7
Äggstock 17 3.7 8.8
Hudmelanom 16 3.5 11.2
Njure 14 3.0 7.8
Alla cancerformer2 463 100.0 241.5
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.