Bröst 27 14.9 12.3
Lunga, luftstrupe 26 14.4 12.2
Bukspottkörtel 20 11.0 8.1
Äggstock 16 8.8 7.2
Tjocktarm 9 5.0 1.9
Livmoderkropp 8 4.4 2.2
Magsäck 8 4.4 2.1
Ändtarm 7 3.9 4.1
Gallblåsa, gallvägar 5 2.8 1.7
Lever 5 2.8 1.0
Alla cancerformer2 181 100.0 71.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.