Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 520 22.3 2.8 4.0 18.8 4.6 4.5 43.0
Mun och svalg C00-14 7 32.4 8.8 23.5 5.9 2.9 - 26.5
  Läpp C00 2 44.4 - 11.1 11.1 - - 33.3
  Tunga C02 2 50.0 12.5 12.5 12.5 - - 12.5
  Annan muncancer C03-06 1 50.0 - 25.0 - - - 25.0
  Spottkörtel C07-08 0 - - 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 2 9.1 18.2 27.3 - 9.1 - 36.4
Matsmältningsorgan C15-26 107 14.5 7.6 11.9 24.4 7.6 8.8 25.1
  Matstrupe C15 5 7.4 - 3.7 48.1 3.7 3.7 33.3
  Magsäck C16 13 7.9 3.2 15.9 31.7 4.8 11.1 25.4
  Tunntarm C17 3 12.5 6.3 18.8 12.5 18.8 6.3 25.0
  Tjocktarm C18 37 19.8 12.8 15.5 18.7 9.1 4.8 19.3
  Ändtarm C19-20 21 23.6 11.3 17.9 17.0 5.7 1.9 22.6
  Anus C21 0 - 50.0 - - - - 50.0
  Lever C22 8 10.5 - 2.6 26.3 2.6 23.7 34.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 - - - 20.0 - 6.7 73.3
  Bukspottkörtel C25 16 3.8 1.3 1.3 34.2 11.4 21.5 26.6
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - - 75.0 25.0 - -
Andningsorgan C30-39 58 9.0 0.7 6.9 28.1 10.4 7.6 37.2
  Näsa, bihåla C30-31 0 - - - 100.0 - - -
  Struphuvud C32 3 37.5 6.3 6.3 12.5 - 12.5 25.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 53 7.5 0.4 7.1 28.9 11.3 7.5 37.2
  Mediastinum C38 1 - - - 33.3 - - 66.7
Ben C40-41 1 20.0 - - - - - 80.0
Hudmelanom C43 16 20.0 - 1.3 3.8 2.5 6.3 66.3
Hud, ej-melanom C44 25 32.5 - - 1.6 - 2.4 63.5
Mesoteliom C45 3 12.5 - - 31.3 6.3 12.5 37.5
Autonoma nervsystemet C47 0 - - - - - - 100.0
Bindvävnad C48-49 3 46.7 - - 6.7 6.7 6.7 33.3
Bröst C50 0 100.0 - - - - - -
Manliga könsorgan C60-63 173 23.1 2.5 0.3 11.5 2.0 0.8 59.7
  Prostata C61 168 22.9 2.6 0.2 11.8 1.9 0.8 59.8
  Testikel C62 5 30.4 - - 4.3 4.3 - 60.9
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 25.0 - 25.0 - - - 50.0
Urinorgan C64-68 51 35.8 1.2 - 10.9 3.5 1.9 46.7
  Njure C64 12 26.7 3.3 - 16.7 13.3 - 40.0
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 39 38.6 0.5 - 9.1 0.5 2.5 48.7
Öga C69 1 57.1 - - - - - 42.9
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 16 98.7 - - - - - 1.3
Sköldkörtel C73 4 50.0 5.0 35.0 5.0 - - 5.0
Andra endokrina körtlar C74-75 0 50.0 - 50.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 9 - - - 33.3 11.1 31.1 24.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 44 5.5 - 0.5 54.3 5.9 5.0 28.8
  Hodgkin lymfom C81 3 - - - 13.3 - 13.3 73.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 19 10.4 - 1.0 28.1 2.1 9.4 49.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 - - - 60.0 40.0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 6 6.7 - - 66.7 10.0 - 16.7
  Leukemi C91-95 11 - - - 98.1 1.9 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 - - - 72.7 27.3 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 - - - 75.0 25.0 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 109 99.8 - - - - 0.2 -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.