Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 449 34.0 2.0 13.4 17.4 4.1 5.4 23.5
Mun och svalg C00-14 5 29.6 3.7 3.7 18.5 - 7.4 37.0
  Läpp C00 1 60.0 - - - - - 40.0
  Tunga C02 1 - - - 20.0 - 20.0 60.0
  Annan muncancer C03-06 2 22.2 11.1 - 22.2 - - 44.4
  Spottkörtel C07-08 1 33.3 - - 33.3 - - 33.3
  Svalg C01,C09-14 1 40.0 - 20.0 20.0 - 20.0 -
Matsmältningsorgan C15-26 97 9.1 5.6 11.8 27.1 9.1 8.5 28.9
  Matstrupe C15 2 - - 22.2 44.4 - - 33.3
  Magsäck C16 11 5.6 - 11.1 25.9 7.4 11.1 38.9
  Tunntarm C17 2 9.1 - - 54.5 18.2 9.1 9.1
  Tjocktarm C18 31 9.6 13.5 19.2 25.6 7.7 3.8 20.5
  Ändtarm C19-20 15 20.0 6.7 22.7 17.3 10.7 6.7 16.0
  Anus C21 1 50.0 16.7 - - 16.7 - 16.7
  Lever C22 6 3.6 - - 28.6 3.6 3.6 60.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 5 17.4 - 4.3 8.7 26.1 4.3 39.1
  Bukspottkörtel C25 21 1.9 - 0.9 37.4 8.4 14.0 37.4
  Andra matsmältningsorgan C26 3 - - - 26.7 6.7 40.0 26.7
Andningsorgan C30-39 25 11.2 - 2.4 33.6 7.2 8.0 37.6
  Näsa, bihåla C30-31 1 - - 33.3 33.3 - 33.3 -
  Struphuvud C32 0 - - - - - - 100.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 23 12.0 - 1.7 35.0 7.7 6.8 36.8
  Mediastinum C38 0 - - - - - - 100.0
Ben C40-41 - - - - - - - -
Hudmelanom C43 15 21.9 - 2.7 8.2 - 11.0 56.2
Hud, ej-melanom C44 22 36.0 - 0.9 1.8 0.9 1.8 58.6
Mesoteliom C45 1 - - 25.0 25.0 - - 50.0
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 3 37.5 - - 6.3 12.5 6.3 37.5
Bröst C50 134 55.6 0.4 32.9 3.3 1.3 1.6 4.8
Kvinnliga könsorgan C51-58 61 40.0 2.3 2.6 20.7 2.0 6.6 25.9
  Livmoderhals C53 8 46.2 - 7.7 10.3 - 15.4 20.5
  Livmoderkropp C54 29 53.1 1.4 1.4 7.0 2.1 2.8 32.2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 - - - - - - 100.0
  Äggstock C56 19 22.6 4.3 2.2 46.2 3.2 7.5 14.0
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 5 26.9 3.8 3.8 23.1 - 11.5 30.8
Urinorgan C64-68 18 29.7 3.3 - 11.0 1.1 3.3 51.6
  Njure C64 11 24.5 3.8 - 11.3 1.9 3.8 54.7
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 8 36.8 2.6 - 10.5 - 2.6 47.4
Öga C69 0 - - - - - - 100.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 17 98.8 - - - - - 1.2
Sköldkörtel C73 7 54.1 8.1 18.9 5.4 - 2.7 10.8
Andra endokrina körtlar C74-75 1 66.7 - - - - 33.3 -
Annan eller ospecifierad C76,C80 12 - - - 38.7 19.4 22.6 19.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 30 5.9 - 0.7 54.6 5.9 5.3 27.6
  Hodgkin lymfom C81 2 - - 11.1 33.3 - 11.1 44.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 16 11.1 - - 32.1 3.7 8.6 44.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - - 100.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 - - - 79.2 12.5 - 8.3
  Leukemi C91-95 5 - - - 100.0 - - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 - - - 50.0 50.0 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 - - - 83.3 16.7 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 13 100.0 - - - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 32 99.4 - - - - - 0.6
  Borderlinetumör i äggstock D39 3 86.7 - - - - - 13.3
  Basaliom i hud 124 99.8 - - - - 0.2 -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.