Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 442 1696 2669 3749
Mun och svalg C00-14 5 22 42 79
  Läpp C00 - 4 13 33
  Tunga C02 2 4 5 7
  Annan muncancer C03-06 - 4 6 10
  Spottkörtel C07-08 - 2 5 10
  Svalg C01,C09-14 3 8 13 19
Matsmältningsorgan C15-26 79 259 369 514
  Matstrupe C15 2 3 4 5
  Magsäck C16 6 19 36 56
  Tunntarm C17 5 11 14 15
  Tjocktarm C18 35 127 176 245
  Ändtarm C19-20 21 74 109 157
  Anus C21 1 2 3 4
  Lever C22 2 8 9 11
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 3 4
  Bukspottkörtel C25 6 13 15 17
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 39 74 91 122
  Näsa, bihåla C30-31 - 1 1 4
  Struphuvud C32 4 13 15 25
  Lunga, luftstrupe C33-34 34 58 73 89
  Mediastinum C38 1 1 1 3
Ben C40-41 4 5 8 16
Hudmelanom C43 16 62 102 181
Hud, ej-melanom C44 24 103 156 198
Mesoteliom C45 1 3 4 4
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 4
Bindvävnad C48-49 5 11 15 30
Bröst C50 - 1 2 4
Manliga könsorgan C60-63 162 754 1282 1639
  Prostata C61 158 729 1231 1530
  Testikel C62 3 22 48 100
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 3 3 9
Urinorgan C64-68 38 184 274 407
  Njure C64 8 40 56 97
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 30 144 218 310
Öga C69 3 7 8 15
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 12 44 69 148
Sköldkörtel C73 8 20 31 49
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1 2 4
Annan eller ospecifierad C76,C80 6 17 18 20
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 39 128 195 315
  Hodgkin lymfom C81 3 13 27 56
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 23 67 102 161
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 2 3 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 16 22 27
  Leukemi C91-95 7 28 38 64
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 2 3 3
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 107 493 793 1203
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.