Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 363 1472 2486 4432
Mun och svalg C00-14 2 17 30 56
  Läpp C00 1 5 7 11
  Tunga C02 - 3 5 12
  Annan muncancer C03-06 - 3 7 11
  Spottkörtel C07-08 - 2 5 14
  Svalg C01,C09-14 1 4 6 8
Matsmältningsorgan C15-26 59 201 310 506
  Matstrupe C15 1 2 6 8
  Magsäck C16 8 16 22 48
  Tunntarm C17 1 10 10 12
  Tjocktarm C18 27 96 159 256
  Ändtarm C19-20 10 55 87 136
  Anus C21 1 5 6 11
  Lever C22 1 2 3 3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 5 5 14
  Bukspottkörtel C25 5 8 10 16
  Andra matsmältningsorgan C26 2 2 2 2
Andningsorgan C30-39 8 27 40 58
  Näsa, bihåla C30-31 - 1 2 4
  Struphuvud C32 - - - 3
  Lunga, luftstrupe C33-34 8 26 37 49
  Mediastinum C38 - - 1 1
Ben C40-41 - - - 9
Hudmelanom C43 15 62 89 180
Hud, ej-melanom C44 18 82 130 185
Mesoteliom C45 1 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - - - 2
Bindvävnad C48-49 5 10 19 47
Bröst C50 137 603 1065 1808
Kvinnliga könsorgan C51-58 47 214 355 724
  Livmoderhals C53 8 30 47 115
  Livmoderkropp C54 19 112 204 417
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 1 3 6
  Äggstock C56 12 51 78 152
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 8 20 23 34
Urinorgan C64-68 17 61 103 180
  Njure C64 12 37 63 105
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 5 24 40 75
Öga C69 1 1 2 10
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 18 58 117 218
Sköldkörtel C73 8 34 58 159
Andra endokrina körtlar C74-75 - 3 5 9
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 12 18 27
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 23 86 144 253
  Hodgkin lymfom C81 1 8 16 46
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 12 52 84 133
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 2 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 10 13 14
  Leukemi C91-95 5 14 28 55
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 1 1 3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 14 65 97 154
  Förstadier till cancer i livmoderhals 24 160 293 740
  Borderlinetumör i äggstock D39 3 14 34 96
  Basaliom i hud 121 570 934 1542
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.