Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 251 936 1437 2019
Mun och svalg C00-14 4 13 23 39
  Läpp C00 - 1 4 11
  Tunga C02 2 3 4 4
  Annan muncancer C03-06 - 2 3 5
  Spottkörtel C07-08 - 1 3 6
  Svalg C01,C09-14 2 6 8 13
Matsmältningsorgan C15-26 43 133 185 250
  Matstrupe C15 1 1 2 2
  Magsäck C16 3 10 19 26
  Tunntarm C17 2 7 9 9
  Tjocktarm C18 19 62 85 116
  Ändtarm C19-20 13 40 56 77
  Anus C21 0 1 2 3
  Lever C22 1 4 4 6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0 1 1 2
  Bukspottkörtel C25 3 7 8 9
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 20 39 50 66
  Näsa, bihåla C30-31 - 1 1 2
  Struphuvud C32 3 7 9 13
  Lunga, luftstrupe C33-34 17 30 40 47
  Mediastinum C38 0 0 0 2
Ben C40-41 2 2 6 13
Hudmelanom C43 11 38 61 110
Hud, ej-melanom C44 10 40 60 75
Mesoteliom C45 0 2 3 3
Autonoma nervsystemet C47 1 1 1 4
Bindvävnad C48-49 3 8 11 23
Bröst C50 - 0 1 2
Manliga könsorgan C60-63 82 391 638 802
  Prostata C61 77 365 583 695
  Testikel C62 4 24 52 101
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 2 2 5
Urinorgan C64-68 18 91 134 196
  Njure C64 4 25 34 57
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 14 65 100 139
Öga C69 3 7 9 16
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 16 46 65 125
Sköldkörtel C73 6 17 25 38
Andra endokrina körtlar C74-75 - 2 4 7
Annan eller ospecifierad C76,C80 5 14 14 16
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 27 92 148 235
  Hodgkin lymfom C81 3 13 29 56
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 17 46 71 106
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 1 2 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 8 12 15
  Leukemi C91-95 4 23 33 54
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 1 1 1
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 53 242 385 564
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.