Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 206 850 1426 2363
Mun och svalg C00-14 2 11 18 32
  Läpp C00 1 2 3 4
  Tunga C02 - 2 3 7
  Annan muncancer C03-06 - 2 4 6
  Spottkörtel C07-08 - 1 3 8
  Svalg C01,C09-14 1 4 5 6
Matsmältningsorgan C15-26 20 80 124 191
  Matstrupe C15 1 1 4 4
  Magsäck C16 3 6 9 17
  Tunntarm C17 0 4 4 5
  Tjocktarm C18 10 39 62 93
  Ändtarm C19-20 3 23 35 51
  Anus C21 0 2 3 7
  Lever C22 0 0 1 1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 2 5
  Bukspottkörtel C25 2 3 4 7
  Andra matsmältningsorgan C26 1 1 1 1
Andningsorgan C30-39 5 14 21 30
  Näsa, bihåla C30-31 - 1 1 1
  Struphuvud C32 - - - 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 5 13 20 26
  Mediastinum C38 - - 0 0
Ben C40-41 - - - 9
Hudmelanom C43 10 37 51 96
Hud, ej-melanom C44 4 23 36 56
Mesoteliom C45 0 0 0 0
Autonoma nervsystemet C47 - - - 3
Bindvävnad C48-49 4 7 13 30
Bröst C50 83 362 633 969
Kvinnliga könsorgan C51-58 29 136 221 371
  Livmoderhals C53 8 32 50 87
  Livmoderkropp C54 9 56 101 172
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 0 1 1
  Äggstock C56 8 37 58 94
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 4 10 11 17
Urinorgan C64-68 10 32 51 85
  Njure C64 7 23 34 58
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3 10 16 28
Öga C69 0 0 0 5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 16 46 91 154
Sköldkörtel C73 6 29 45 110
Andra endokrina körtlar C74-75 - 4 6 11
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 6 9 14
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 15 61 107 197
  Hodgkin lymfom C81 0 6 18 46
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 8 30 46 73
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 5 7 7
  Leukemi C91-95 4 18 36 67
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 1 1 3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 11 46 65 88
  Förstadier till cancer i livmoderhals 29 199 353 723
  Borderlinetumör i äggstock D39 2 13 30 67
  Basaliom i hud 55 264 412 630
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.