Rekommenderad referens: Finlands Cancerregister, www.cancerregistret.fi, uppdaterad 20.03.2015          

Finlands medelfolkmängd enligt kön och ålder år 2013 och 2009-2013 (i tusental), Mellersta Österbotten

2013 2009 - 2013
Åldersgrupp Män Kvinnor Män Kvinnor