Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 92 84 110 117 122 168 165 189 210 245 238
Mun och svalg C00-14 4 1 4 3 5 5 3 4 4 5 7
  Läpp C00 2 0 3 2 3 2 1 1 1 2 3
  Tunga C02 1 - - 0 0 1 0 1 1 1 -
  Annan muncancer C03-06 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
  Spottkörtel C07-08 1 0 - 0 1 0 0 1 0 1 -
  Svalg C01,C09-14 0 0 1 0 0 1 1 1 1 - 1
Matsmältningsorgan C15-26 28 22 28 32 29 32 35 40 42 48 52
  Matstrupe C15 0 1 1 1 2 2 2 2 4 - 1
  Magsäck C16 16 10 12 12 9 8 7 6 6 8 12
  Tunntarm C17 - - 1 0 1 1 0 1 1 1 3
  Tjocktarm C18 2 3 3 6 4 8 9 9 10 13 12
  Ändtarm C19-20 2 3 3 4 4 6 7 8 7 10 6
  Anus C21 - - - 0 0 - 0 0 - 1 1
  Lever C22 1 1 1 2 1 3 3 4 3 5 2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 0 1 1 1 1 2 2 1 2 4
  Bukspottkörtel C25 4 3 6 4 6 5 5 7 8 6 10
  Andra matsmältningsorgan C26 1 0 1 1 1 0 - 0 1 2 1
Andningsorgan C30-39 30 28 30 30 25 31 23 23 26 32 24
  Näsa, bihåla C30-31 1 - - 0 1 0 0 - 1 - 1
  Struphuvud C32 3 1 1 1 2 1 1 1 1 - 3
  Lunga, luftstrupe C33-34 26 27 29 28 22 30 21 22 24 32 20
  Mediastinum C38 0 0 - 0 0 0 - - 0 - -
Ben C40-41 1 1 0 0 1 0 0 1 0 - -
Hudmelanom C43 1 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8
Hud, ej-melanom C44 2 2 4 4 6 7 7 7 10 15 11
Mesoteliom C45 - 0 - 0 1 0 0 1 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - 0 - - - 0 - - - - -
Bindvävnad C48-49 2 1 0 1 1 1 1 1 2 - 1
Bröst C50 - - 0 - - - - - - - 1
Manliga könsorgan C60-63 8 12 16 18 20 46 50 64 67 63 77
  Prostata C61 8 11 15 17 19 45 48 62 66 62 73
  Testikel C62 - 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 0 0 - - 0 0 1 0 - 1
Urinorgan C64-68 6 4 8 9 12 14 15 17 19 30 21
  Njure C64 2 1 3 3 4 6 6 6 8 10 6
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 4 4 6 6 7 8 10 11 11 20 15
Öga C69 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 3 3 3 3 4 4 4 7 4 3
Sköldkörtel C73 0 0 0 2 1 1 2 1 1 - 2
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0 0 0 0 0 0 - 0 1 -
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 3 3 2 2 4 3 3 4 6 7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 5 6 10 10 11 16 17 18 21 32 23
  Hodgkin lymfom C81 1 1 2 1 1 2 1 1 1 - 2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1 1 3 3 4 5 7 7 10 18 10
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - 0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 1 0 2 2 3 2 3 2 5 3
  Leukemi C91-95 2 2 4 4 3 5 6 5 6 5 6
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 1 0 1 2 -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 8 8 14 22 26 25 34 45 45 64 48
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.