Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 64 62 74 73 76 81 83 88 97 106 110
Mun och svalg C00-14 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 3
  Läpp C00 0 0 0 0 - - 0 - - - -
  Tunga C02 0 - - 0 - 1 0 0 0 - -
  Annan muncancer C03-06 - 0 - 0 0 0 - 0 0 2 2
  Spottkörtel C07-08 0 - - - 0 0 0 - 0 - 1
  Svalg C01,C09-14 - 0 1 0 0 1 0 1 1 1 -
Matsmältningsorgan C15-26 23 20 24 23 23 22 19 27 27 30 33
  Matstrupe C15 1 1 1 1 2 2 1 2 3 3 1
  Magsäck C16 12 10 11 10 8 5 4 5 4 4 5
  Tunntarm C17 - - 1 - 0 0 1 0 0 - -
  Tjocktarm C18 1 2 2 3 3 4 4 4 3 7 4
  Ändtarm C19-20 2 2 2 2 1 2 2 5 3 1 4
  Anus C21 - - - - 0 - - 0 - - -
  Lever C22 1 1 1 2 1 3 2 3 3 4 3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 0 1 1 1 0 2 1 1 2 3
  Bukspottkörtel C25 4 4 5 4 6 5 4 6 8 7 12
  Andra matsmältningsorgan C26 1 0 1 1 0 0 - 0 1 2 1
Andningsorgan C30-39 23 25 24 25 23 24 23 20 23 22 20
  Näsa, bihåla C30-31 - - - 0 0 - - - 0 - -
  Struphuvud C32 1 1 1 1 0 0 1 0 - 1 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 22 24 23 24 22 24 22 20 23 21 19
  Mediastinum C38 0 0 0 - 0 0 - - 0 - -
Ben C40-41 0 0 0 - 1 0 0 0 - 2 -
Hudmelanom C43 1 0 1 1 1 1 1 1 2 3 7
Hud, ej-melanom C44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Mesoteliom C45 - - 0 - 1 0 0 1 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - 0 - - - - 0 - - - -
Bindvävnad C48-49 1 0 0 0 - 1 1 0 1 - 1
Bröst C50 - - 0 - - - - - - - -
Manliga könsorgan C60-63 4 5 6 9 11 12 16 17 15 17 20
  Prostata C61 4 5 6 9 10 12 15 17 15 16 19
  Testikel C62 - 0 0 0 1 - 1 0 - 1 -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 - - - - - 0 - 0 - 1
Urinorgan C64-68 3 2 4 4 4 5 6 7 8 7 8
  Njure C64 1 0 2 2 2 2 3 3 4 4 5
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3
Öga C69 - 0 - - 0 - - - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 1
Sköldkörtel C73 0 0 0 0 - - 0 - 1 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 0 0 0 - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 1 2 3 2 1 5 3 3 2 5 4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 4 3 7 6 8 6 11 9 10 14 12
  Hodgkin lymfom C81 0 0 2 0 1 0 1 - 0 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1 0 2 1 2 3 3 4 3 7 5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - 0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 0 1 1 2 1 3 1 3 4 1
  Leukemi C91-95 2 2 2 3 2 1 4 3 3 2 5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 0 0 0 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 - - - 0 1 0 1 0 1 1
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - 0 - - - - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.