Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 72 78 97 122 130 151 168 183 198 171 198
Mun och svalg C00-14 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2
  Läpp C00 0 - 1 1 0 1 1 1 1 1 2
  Tunga C02 - - - 0 0 0 0 1 0 1 -
  Annan muncancer C03-06 0 - 0 0 0 1 1 1 1 - -
  Spottkörtel C07-08 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - -
  Svalg C01,C09-14 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - -
Matsmältningsorgan C15-26 19 24 34 35 37 37 37 41 40 37 47
  Matstrupe C15 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 -
  Magsäck C16 7 9 9 9 9 7 7 4 6 3 1
  Tunntarm C17 - 0 - 1 - 0 1 1 1 1 -
  Tjocktarm C18 3 3 8 9 11 12 11 16 13 17 25
  Ändtarm C19-20 3 4 3 4 5 5 5 6 5 4 5
  Anus C21 - - - - 0 0 0 0 - - -
  Lever C22 0 2 2 2 2 2 3 2 2 - 2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 1 5 4 2 3 2 3 3 4 4
  Bukspottkörtel C25 3 3 5 5 6 8 6 7 7 5 9
  Andra matsmältningsorgan C26 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
Andningsorgan C30-39 3 3 4 6 5 7 7 9 10 12 9
  Näsa, bihåla C30-31 0 - 0 - 0 0 0 - 0 1 -
  Struphuvud C32 0 - - 0 - 0 - 0 - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 2 3 3 6 4 6 7 9 10 11 8
  Mediastinum C38 - - - - 0 - 0 0 0 - 1
Ben C40-41 0 - 0 - 0 0 0 - 0 - -
Hudmelanom C43 1 1 2 3 3 1 3 3 6 6 10
Hud, ej-melanom C44 1 1 2 4 4 5 8 7 11 7 5
Mesoteliom C45 0 - - - 0 0 - 0 0 - -
Autonoma nervsystemet C47 0 0 - - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 1 1 0 1 1 1 0 3 1 - 2
Bröst C50 14 19 18 25 31 37 50 54 60 47 54
Kvinnliga könsorgan C51-58 15 11 14 16 15 20 18 24 25 18 20
  Livmoderhals C53 6 2 3 4 1 3 3 3 3 2 4
  Livmoderkropp C54 3 3 4 7 6 9 7 10 15 9 10
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 1 1 - 0 0 0 0 - - -
  Äggstock C56 4 5 6 5 7 7 7 8 6 6 1
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1 0 1 0 1 1 1 2 2 1 5
Urinorgan C64-68 3 4 3 7 6 9 9 6 7 10 10
  Njure C64 2 2 1 4 5 5 4 4 5 7 8
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 1 2 2 3 2 4 5 2 2 3 2
Öga C69 0 1 0 0 0 0 1 0 - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2 3 4 7 6 3 8 7 9 11 10
Sköldkörtel C73 2 1 2 4 5 7 4 6 5 5 8
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 0 0 - - 0 0 - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 2 1 2 3 5 4 7 5 4 5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 6 6 10 11 12 14 15 13 16 12 16
  Hodgkin lymfom C81 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1 1 3 3 5 6 6 5 6 3 6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - 0 0 0 0 0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 1 2 2 1 2 2 3 3 2 3
  Leukemi C91-95 2 2 4 4 3 4 5 4 4 3 5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - 0 - 0 - 1 2 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 1 0 1 1 1 0 - 0 1 1
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0 0 0 0 1 1 3 4 3 3 4
  Förstadier till cancer i livmoderhals 2 6 3 3 4 5 4 3 3 22 27
  Borderlinetumör i äggstock D39 1 - 0 1 1 1 2 - 2 2 2
  Basaliom i hud 11 12 16 23 34 32 39 45 56 59 63
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.